Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyzýva ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana (nominant OĽaNO), aby sa postavil za slovenských potravinárov a potravinovú bezpečnosť na Slovensku.

Upozorňuje, že vo výrobe potravín je krajina na poslednom mieste v Európe a návrh Strategického plánu k spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ na roky 2023 – 2027 krízu s výrobou potravín na Slovenku prehĺbi.

Kľúčový problém sektora

Argumentuje tým, že návrh dokumentu, ktorý nastavuje systém dotácií v poľnohospodárstve a potravinárstve do roku 2027, nerieši kľúčový problém sektora. Ním je efektívna finalizáciu produktov poľnohospodárskej prvovýroby na potraviny s vysokou pridanou hodnotou vyprodukované na Slovensku.

,,Vyzývame ministra pôdohospodárstva, aby sa postavil za slovenských potravinárov a potravinovú bezpečnosť na Slovensku. Strategický plán v podobe, ako je predložený ministerstvom, nemôžeme podporiť," skonštatoval prezident PKS Daniel Poturnay.

PKS pripomína, že oficiálne dokumenty rezortu pôdohospodárstva už dlhšie priznávajú nedostatočnú podporu spracovateľského potravinárskeho priemyslu, čo má za následok aj klesajúcu konkurencieschopnosť slovenského potravinárstva.

Poukazuje tiež na nízky podiel slovenských potravín na pultoch obchodov. Ohrozená je tým nielen potravinová bezpečnosť SR, ale aj celková národná bezpečnosť, čo sa ukázalo v krízových situáciách. 

Len 75 miliónov pre potravinárov

Napriek tomu predložený návrh strategického plánu obsahuje podľa komory doteraz najnižšiu podporu spracovania. Z celého balíka 4,3 miliardy eur je pre potravinárov určených iba 75 miliónov eur. Na porovnanie, v období rokov 2014 – 2020 to bolo 217 miliónov eur, následne v prechodnom období to bolo 170 miliónov eur.

,,Súčasný návrh strategického plánu, napriek ponaučeniu z obdobia pandémie o dôležitosti potravinovej bezpečnosti a vlastnej výroby potravín, naďalej neprináša nápravu starých prístupov," zdôrazňuje Poturnay. Štát podľa neho vynakladá obrovské financie na výrobu vlastných surovín, ignorovaný je však záujem pri ich následnom spracovaní. Krajina tak prehlbuje svoju závislosť od dovozu potravín.

,,Okolité krajiny pritom nespia a budujú podporu vlastných spracovateľských kapacít, ktorým naše investične podvyživené podniky nebudú schopné konkurovať," pripomína Poturnay.

PKS zároveň ministerstvu odkazuje, že ak je zásadnou prekážkou výraznejšej podpory potravinárskeho priemyslu nezáujem Európskej únie na takejto podpore, treba to verejne diskutovať a vytvárať primeraný tlak na rešpektovanie ekonomických záujmov Slovenska. Spoločná poľnohospodárska politika, tak ako každá politika v demokratickej spoločnosti má byť vecou verejnou.

Posledné miesto v rámci celej Európy označuje PKS za tragickú vizitku rezortných ministrov za uplynulých 20 rokov.

Radikálne riešenie: V lokalite potvrdeného moru ošípaných veterinári likvidovali všetky prasiatka. Aj tie zdravé. Aby sa ďalej mor nešíril.
Neprehliadnite

Morová rana položila už dve farmy Pigagra. Obnova skôr ako o rok nebude