Uťahovanie opaskov na prelome milénia zrazilo možnosti a ochotu sporiť. Miera úspor klesla z 12 percent na polovicu a napriek výraznému ekonomickému rastu úspory stúpli v posledných rokoch len na niečo vyše 8 percent disponibilného príjmu. V roku 2017 však Česi mali mieru úspor na úrovni 9,5 percent a Maďari dokonca na 12,1 percent.

Aktuálne sporia Slováci 8,2 percent z príjmov, priemer EÚ je však 9,6 percent. Ako uviedol v pondelok na stretnutí s médiami Zdenko Štefanides, hlavný analytik VÚB, aj keď percentuálny rast osobných finančných aktív za dva roky (2016-2018) bol vysoký na úrovni 10,7 percent oproti 2,6 percentnému rastu EÚ, stále je však nižší ako u Čechov a Maďarov.

„V absolútnom vyjadrení, vzhľadom na celkovo nízke finančné naše aktíva, EÚ ani len nedobiehame. Kým Slovák v danom období v priemere usporil a zvýšil si finančné aktíva o 1300 eur, Maďar o 2100 eur a Čech dokonca o 2200 eur,“ dodáva hlavný analytik.

Musíme sa naučiť investovať

Slováci majú ku koncu roka 2018 priemerné osobné finančné aktíva vo výške 13 400 eur, Česi 23 100 eur, Maďari 17 100 eur, pričom priemer v EÚ je až 69 200 eur. Ak sa zoberie do úvahy, že Slováci sú v regióne strednej a východnej Európy po Estóncoch najzadlženejší (Estónci však majú takmer dvojnásobne vyššie osobné finančné aktíva), finančná situácia Slovákov je na tom v porovnaní s regiónom výrazne najhoršia.

Domácnosti na Slovensku mali tradične v bankách uložených viac vkladov, ako si od nich požičali, v októbri 2018 to však prestalo platiť a úvery predbehli vklady v bankách.

Podľa odborníkov na financie je výzvou pre banky na Slovensku naučiť Slovákov investovať. Investovanie je totiž jedinou formou na výraznejšie zhodnotenie úspor. Podielové fondy sú ideálnym a jednoduchým nástrojom pre bežných obyvateľov, pretože nie každý má zdroje, možnosti či znalosti zhodnotiť svoje úspory inou formou, ako sú napríklad nehnuteľnosti či drahé kovy.