Inflácia v eurozóne bude zvýšená dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo, uviedla šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová po zasadnutí Rady guvernérov. Na budúci rok by však mala opäť klesnúť z dôvodu oslabenia rastu cien energií a zníženia nedostatkov v rámci dodávateľských reťazcov.

Inflácia v eurozóne sa v septembri zrýchlila na 3,4 percenta. ECB podľa Lagardovej počíta s jej ďalším zvyšovaním v tomto roku. „Aktuálna fáza zvýšenej inflácie síce bude trvať dlhšie, než sme pôvodne očakávali, počas budúceho roka počítame s poklesom inflácie."

Dôvodom zrýchlenia inflácie je podľa šéfky ECB kombinácia troch faktorov. Prvým je prudké zdraženie energií, predovšetkým ropy, plynu a elektriny. Približne za polovicou septembrovej inflácie bolo zvýšenie cien energií. Druhým faktorom je oživenie dopytu po uvoľnení pandemických reštrikcií, ktorý predbehol ponuku.

Táto dynamika je viditeľná predovšetkým v cenách spotrebiteľských služieb, rovnako ako v cenách tovarov naviac zasiahnutých nedostatkami dodávok. Tretím faktorom sú vplyvy bázy pre porovnanie v súvislosti s minuloročným dočasným znížením dane z pridanej hodnoty (DPH) v Nemecku.

Nemenia nastavenie menovej politiky

Podľa Lagardovej všetky tri faktory počas roka 2022 zoslabnú alebo úplne vypadnú z výpočtu medziročnej inflácie. „Pokračujúce zotavovanie, postupný návrat ekonomiky k plnej kapacite postupom času podporí rast miezd." Vďaka tomu sa dlhodobé inflačné očakávania zvýšili bližšie k 2 percentám, dodala šéfka ECB.

Ekonomika eurozóny pokračovala v 3. kvartáli v prudkom raste, aj keď jeho dynamika sa mierne spomalila. „Stále očakávame, že jej výkon sa do konca roka dostane nad úroveň spred pandémie," uviedla Lagardová.

ECB aj napriek zrýchleniu inflácie nezmenila nastavenie menovej politiky. O osude pandemického programu nákupov aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) sa rozhodne až v decembri.

Kľúčová sadzba na nule

Rada guvernérov ECB vo štvrtok (28. 10.) ponechala kľúčovú sadzbu na nule, depozitnú sadzbu na -0,50 percenta a sadzbu na jednodňové refinančné operácie na 0,25 percenta. Rovnako nezmenila smerovanie očakávaní, nákupy aktív v rámci programu APP, svoju reinvestičnú stratégiu ani dlhodobé refinančné operácie.

ECB aj napriek zrýchleniu inflácie nezmenila nastavenie menovej politiky. Rada guvernérov rozhodne o osude pandemického programu nákupov aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) až v decembri.

Rada guvernérov vo štvrtok nezmenila smerovanie očakávaní, nákupy aktív v rámci programu APP, svoju reinvestičnú stratégiu ani dlhodobé refinančné operácie.

EBE 1 Frankfurt nad Mohanom - Na snímke budova Európskej centrálnej banky (ECB) stojaca vedľa budov úradov a apartmánov skoro ráno v nemeckom Frankfurte nad Mohanom 20. septembra 2021. FOTO TASR/AP


The European Central Bank is seen next to office and apartment buildings in Frankfurt, Germany, early Monday, Sept. 20, 2021. (AP Photo/Michael Probst)
Neprehliadnite

Rast peňažnej zásoby v eurozóne sa v septembri spomalil

Pokračovať v programe nákupov aktív APP

ECB tiež potvrdila, že priaznivé podmienky financovania je možné zachovať pri mierne pomalšom tempe čistého nákupu aktív v rámci PEPP. O tomto spomalení nákupov rozhodla na svojom septembrovom zasadnutí.

Rada guvernérov očakáva, že v rámci podpory svojho symetrického dvojpercentného inflačného cieľa a v súlade s jej menovo-politickou stratégiou hlavné úrokové sadzby zostanú na aktuálnych úrovniach, alebo ešte klesnú, kým neuvidí infláciu na úrovni 2 percentá ešte výrazne pred koncom prognózovaného horizontu a nebude očakávať, že sa na tejto úrovni stabilizuje v strednodobom horizonte. To môže znamenať, že inflácia sa na prechodný čas bude pohybovať mierne nad dvojpercentným cieľom.

ECB bude pokračovať v programe nákupov aktív APP tempom 20 miliárd eur mesačne. Rada guvernérov naďalej predpokladá, že program nákupu aktív APP bude pokračovať, kým to bude potrebné na umocnenie stimulačného vplyvu nastavenia základných sadzieb. Program sa skončí až tesne predtým, ako ECB začne zvyšovať svoje kľúčové sadzby.

Rámec núdzového pandemického programu

Európska centrálna banka bude tiež pokračovať v reinvestovaní plného objemu splátok istiny z dlhopisov získaných v rámci programu nákupu aktív APP ešte dlhší čas po tom, ako začne zvyšovať úrokové sadzby a v každom prípade tak dlho, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivých likvidných podmienok a vysokého stupňa menovej akomodácie.

ECB takisto potvrdila rámec núdzového pandemického programu nákupov aktív PEPP na 1,85 bilióna eur. Program bude pokračovať flexibilným spôsobom, kým sa podľa Rady guvernérov neskončí obdobie koronakrízy, v každom prípade však minimálne do konca marca 2022.

Rada guvernérov na základe spoločného zhodnotenia podmienok financovania a inflačného výhľadu predpokladá, že priaznivé podmienky financovania zostanú zachované aj pri nižšom tempe čistých nákupov v rámci PEPP v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma kvartálmi.

EU Council President Charles Michel Meets ECB President Lagarde
Neprehliadnite

Motormi inflácie sú podľa šéfky ECB poruchy dodávok, ceny energie a koniec daňových úľav