Pokles svojej životnej úrovne vníma sedem ľudí z desiatich. Každý druhý Čech začal kupovať lacnejší tovar. Podľa reálnych dát Česi obmedzili výdavky napríklad na oblečenie v prospech výdavkov na jedlo, energiu či dopravu. Vyplýva to z údajov Banky Creditas o reálnych finančných tokoch klientov a z prieskumu agentúry Ipsos.

Vyše tretina vníma silný pokles životnej úrovne

Zhoršenie celkového stavu českej ekonomiky vnímajú podľa prieskumu takmer všetci (98 percent), zhruba tretina ľudí si myslí, že médiá preháňajú a vytvárajú paniku. Pokles svojej životnej úrovne počas tohto roka deklaruje 70 percent ľudí, z toho polovica vníma pokles ako veľmi silný. Ďalších 23 percent pokles zatiaľ nezaznamenalo, ale čoskoro ho očakáva.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že situáciu ekonomiky aj svoju vlastnú vidia výrazne pesimistickejšie ľudia z malých obcí a miest ako obyvatelia miest nad 100-tisíc obyvateľov. Len pätina ľudí takmer nepociťuje vyššie náklady na bývanie. Pri nákladoch spojených s bývaním, ako je napríklad nájom, hypotéka či platby za energie uviedol len každý piaty, že u neho nedošlo k zmene, najmä vďaka zafixovaniu z minulosti.

Výdavky rástli aj výrazne

Pri zvyšku výdavky rástli, a to mnohokrát výrazne. U 19 percent ľudí bol nárast do 1000 korún mesačne, u 32 percent medzi 1001 až 3000 Sk, u pätiny medzi 3001 až 5000 Sk, u zvyšných deviatich percent ľudí išlo o nárast nad 5000 korún.

S rastúcimi cenami v obchodoch sa podľa prieskumu takmer polovica ľudí vyrovnala tak, že začala kupovať lacnejší tovar. Zhruba štvrtina kupuje rovnaký tovar, ale v menšom množstve a 17 percent nakupuje zatiaľ rovnako, ale už sonduje alternatívy. Necelá polovica Čechov kvôli vyšším cenám obmedzila využívanie zvyšných služieb, ako je návšteva reštaurácie či výdavky za cestovanie. Ďalších 37 percent teraz využíva lacnejšie alternatívy.

Za potraviny o desatinu viac

Štruktúru nákladov domácností dobre ilustrujú údaje o uskutočnených objemoch platieb v jednotlivých kategóriách bankovníctva Creditasu. V medziročnom porovnaní (august 2022 vs. august 2021) sa ukazuje, že domácnosti vydávajú za potraviny o desatinu viac ako pred rokom. Naopak výdavky za oblečenie klesli o dve percentá a v položke 'ostatné nákupy' sa prejavil pokles o 1,5 percenta. O 4,5 percenta stúpli výdavky súvisiace s dopravou.

Najvýznamnejšou rastúcou položkou boli služby, kde sa ukázal nárast o 124 percent, čo súvisí najmä s novou výškou záloh napríklad za elektrinu. „Prieskum potvrdil to, čo s oneskorením naznačovali dáta o spotrebe domácností už v závere minulého roka. Vysoká inflácia znižuje kúpnu silu obyvateľov a mení ich spotrebiteľské zvyklosti. Prioritou je bývanie, na zvyšku sa začína šetriť. Aj keď v obchodoch míňame viac, reálne si odnášame menej tovaru,“ uviedol ekonóm Creditasu Petr Dufek.

Banka Creditas využila kategorizované údaje o štruktúre výdavkov uskutočnených prevodom alebo platbou kartou v mesiaci auguste 2021 a 2022, ktoré boli očistené o vplyv počtu užívateľov v daných obdobiach. Agregované dáta odrážajú reálne výdavky viac ako 100-tisíc ľudí z celej ČR. Prieskum Ipsosu bol medzi 500 respondentov.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke letecké zábery lokalita Dúbravka
Neprehliadnite

Slovensko v číslach: Lacnejšie je byt v Bratislave prenajímať, ako ho kúpiť na hypotéku