Klub 500 vyzýva ministra životného prostredia Jána Budaja (na snímke), aby do zákona o envirozáťažiach nevnášal nevraživosť. Žiada tiež, aby od podnikateľov nevynucoval náklady na sanáciu starých environmentálnych záťaží aj sto rokov. Združenie zároveň oceňuje postoj prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá zákon vetovala.

Klub 500 považuje za nevyhnutné riešiť otázku starých environmentálnych záťaží. Konštatuje, že tam, kde je za envirozáťaže zodpovedný štát, musí štát aj konať. „Je nemysliteľné, aby štát niekomu siahal na majetok a dával mu povinnosť znášať náklady za niečo, čo nespôsobil,“ uviedlo združenie.

Je zároveň pripravené zapojiť sa do diskusie o odstraňovaní envirozáťaží a pomôcť hľadať riešenia pre majiteľov znečistených areálov, občanov i pre štát.

Kolízia s ústavou

Združenie slovenských zamestnávateľov tvrdí, že novela zákona „silno koliduje s Ústavou SR, je v príkrom rozpore s ústavným princípom právneho štátu, s ústavnou povinnosťou štátu ochraňovať a podporovať hospodársku súťaž a predstavuje nedovolený zásah do vlastníckeho práva“.

Keď envirozáťaže vznikli, takmer všetky areály podnikov boli podľa Klubu 500 v rukách štátu. Ide o staré záťaže ako pozostatky zo 60. až 80. rokov minulého storočia, dokonca aj staršie, tvrdí.

Keď sa týchto lokalít v rámci privatizácie ujali noví majitelia, neboli určení ako povinné osoby. Podľa združenia je teda neprijateľné, aby boli spätne nútení majetkovo sa podieľať na ich likvidácii.

„Ustanovenia týkajúce sa refundácie môžu zároveň zasiahnuť do práva na podnikanie a vytvoriť diskriminačné prostredie bez rešpektovania potreby rovnakých podmienok v podnikaní vo fungujúcom trhovom hospodárstve,“ vysvetlil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Chýba povinná osoba

Mnohé bývalé priemyselné podniky, na pozemkoch ktorých sa nachádza envirozáťaž, nemajú pôvodcu záťaže a nie je určená povinná osoba. Preto sa zodpovedným subjektom stáva štát.

Novela zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže má zabezpečiť mechanizmus návratnosti finančných prostriedkov vynaložených na sanáciu environmentálnej záťaže.

Má reagovať na problém plynúci z praxe, ktorým je zabezpečenie refundácie prostriedkov vynaložených z verejných zdrojov na sanovanie nehnuteľností v súkromnom vlastníctve.

Novelu minulý týždeň vetovala prezidentka. Nie je podľa nej jasné, či je právna úprava v súlade s Ústavou SR. Budaj v stredu (1. 12.) uviedol, že sa bude snažiť o to, aby parlament prelomil veto hlavy štátu.

záťaže
Neprehliadnite

Prezidentka vetovala zákon o environmentálnych záťažiach. Napriek tomu tvrdí, že je dôležitý

 

Tibor Gregor, Klub 500
Zdroj: TONY ŠTEFUNKO
Tibor Gregor, Klub 500