Samosprávy môžu od stredy podávať žiadosti o dofinancovanie eurofondových projektov v súvislosti so zdražovaním stavebných materiálov. Oznámila to v stredu na tlačovej konferencii ministerka investícií Veronika Remišová, podľa ktorej sa tak zachránia stovky projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Menšie aj väčšie projekty

Remišová skonštatovala, že dofinancovanie projektov reagujúce na nepredvídateľnú situáciu bolo presadené v rámci novely zákona o eurofondoch. Táto možnosť je pre veľké národné projekty, ale aj pre menšie dopytové projekty spadajúce najmä pod samosprávy. Jedným z programov, z ktorého samosprávy čerpajú, je aj IROP, ktorý patrí pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Celkovo by sa to malo podľa Remišovej týkať 625 projektov za 585 miliónov eur. Podľa generálneho riaditeľa IROP Alberta Németha ide o výzvy, ktoré majú najväčší potenciál čerpania, kde boli hodnotiace kolá vyhlásené po 12. marci 2020.

Samosprávy by mali konať čím skôr

Vicepremiérka priblížila, že nárast cien v IROP sa vzťahuje najmä na projekty, ktoré sa týkajú škôl, cyklotrás, sociálnych služieb či verejnej zelene. Upozornila, že výpočet zvýšenia cien by mal byť taký, aby riešil naozaj len skutočné náklady. Zodpovednosť je podľa nej aj na strane samospráv, aby včas a rýchlo podávali žiadosti o dofinancovanie.

Zdroje na pokrytie nárastu cien stavebných materiálov a surovín sú podľa Németha dvojaké. „Mobilizujeme nielen dodatočné peniaze, ktoré nám priši z rozpočtu EÚ, ale mobilizujeme aj to, čo ešte vzniklo ako úspora po rôznych verejných obstarávaniach,“ ozrejmil.

Z európskych zdrojov je podľa jeho slov k dispozícii 87 miliónov eur, čo je čiastka, ktorú Európska komisia preplatila v siedmom a ôsmom účtovnom roku na základe čerpania IROP.

Žiadosť o povolenie vykonanie zmien

Prijímatelia majú postupovať tak, že podajú žiadosť o povolenie vykonania zmeny, zdôvodnia všetky položky aj nárast.

„Samosprávy môžu podávať žiadosti o zmenové konania, kde zdôvodnia nárast cien stavebných materiálov, následne tieto žiadosti budú posúdené a dofinancované,“ zhrnula Remišová.

Peniaze môžu žiadať na rast cien stavebných materiálov a surovín, pričom ide o jednotlivé položky, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Németh podotkol, že je možné žiadať do 20 percent rozpočtu hlavných aktivít.

Únia miest chce ubezpečenie o dostatku zdrojov

Únia miest Slovenska (ÚMS) víta možnosť požiadať o dofinancovanie eurofondových projektov v súvislosti so zdražovaním stavebných materiálov. Od MIRRI SR by však chcela ubezpečenie o dostatku zdrojov či rýchlom schvaľovaní žiadostí.

ÚMS by privítala od rezortu uistenie, že na avizované dofinancovanie ohrozených projektov bude garantovaný dostatočný objem finančných zdrojov, rýchle schvaľovanie zaslaných žiadostí zo strany miest, ako aj vydanie jasných a zrozumiteľných pokynov, podľa ktorých sa samosprávy môžu o dofinancovanie uchádzať.

Za rovnako dôležité považuje únia aj informácie od ostatných riadiacich orgánov štátnej správy, rezortov, či bude pre ne platiť rovnaký spôsob a postup, ako avizovalo MIRRI.

Pre spiace projekty to neplatí

„Vzhľadom na niektoré nejasnosti nie je vylúčené, že sa ÚMS obráti na MIRRI s dodatočnými informáciami aj pre jasné metodické pokyny k spôsobu preukázania zvýšenia cien jednotlivých komodít,“ uvádza sa v stanovisku ÚMS, ktoré TASR poskytla jej hovorkyňa Daniela Piršelová.

Únia zároveň negatívne hodnotí to, že niektoré projekty sa nebudú môcť uchádzať o zvýšenie financovania, ide tzv. spiace projekty. To podľa ÚMS pravdepodobne povedie k tomu, že sa tieto projekty nedokážu zrealizovať.

Ďalšie dôležité správy

Euro,Money.,Euro,Cash,Background.,Euro,Money,Banknotes
Neprehliadnite

Slovensko môže prísť pre nezrovnalosti o milióny eur z eurofondov, upozorňuje NKÚ