Rozdiely medzi regiónmi sa napriek pozitívnemu hospodárskemu rastu krajiny neustále zvyšujú. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR s tým, že podpora štátu prostredníctvom regionálneho príspevku najmenej rozvinutým okresom nepomáha.

Úrad na základe výsledkov vlaňajšej kontroly konštatuje, že proces tvorby a schvaľovania projektov nie je transparentný, je byrokratický a zdĺhavý. Z kontroly vyplynulo, že vláda rozdelila medzi 20 okresov za posledných päť rokov viac ako 62 miliónov eur, no udržateľnému rastu zamestnanosti v regiónoch to nepomohlo.

Okresy z týchto zdrojov riešili skôr kritickú situáciu zanedbanej infraštruktúry, namiesto realizácie projektov podporujúcich vytváranie pracovných miest. Podľa predsedu úradu Karola Mitríka za to môže aj to, že štát nestanovil záväzné merateľné kritériá a v zložitom procese schvaľovania boli odsúhlasené aj také projekty, ktoré od začiatku nepočítali s aktívnou podporou zamestnanosti.

Veronika Remišová
Neprehliadnite

Samosprávy sú dôležitý partner, pre regióny pripravujeme nové výzvy, avizuje Remišová

NKÚ odporúča Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, aby zjednodušilo celý proces prideľovania príspevkov, nastavilo jasné a merateľné kritériá a kontrolovalo prijímateľov finančnej pomoci.

Mitrík poukázal aj na to, že z alokovaných 74 miliónov eur pre zložité a zdĺhavé rozhodovanie orgánov využili prijímatelia len 62 miliónov eur.

Úrad podotkol, že z prvých 12 okresov zapísaných do zoznamu problematických regiónov až 11 ostáva aj po piatich rokoch v tejto kategórii. Pri porovnaní vývoja okresov podporených vládou a tých ostatných NKÚ zistil, že nepodporené okresy napredovali rýchlejšie, a aj bez štátnej pomoci zaznamenali hospodársky rast a zvýšenie kvality života.

ECB
Neprehliadnite

Slovensko bude mať z európskych peňazí k dispozícii dokopy 34 miliárd eur

Závažným nedostatkom podľa kontrolórov bolo, že pre poskytnutie regionálneho príspevku neboli nastavené merateľné ukazovatele, dokonca ani povinnosť vytvoriť minimálny počet pracovných miest. „Takto bolo zazmluvnených až 40 percent projektov v objeme 23 miliónov eur," vyčíslil úrad. Projekty, v ktorých sa realizátori zaviazali vytvoriť pracovné miesta, boli podporené v objeme 34 miliónov eur a mali vytvoriť 1 700 pracovných miest. Overiť to však nejde, pretože okresné úrady ani štátne inštitúcie takúto evidenciu neviedli.

Systém poskytovania príspevkov bol tiež podľa kontrolórov komplikovaný, byrokratický, zdĺhavý a vyvolávajúci pochybnosti o transparentnosti. Výzvy sa totiž zverejňovali neprehľadne a často skryto v podstránkach okresných úradov. Chýbali v nich transparentné kritéria, preto žiadateľ nevedel, aké podmienky musí splniť a na čo sa má sústrediť, aby bol jeho projekt úspešný a ani to, koľko peňazí môže dostať.