Medziročne ceny tovarov a služieb vzrástli v novembri 2022 na hodnotu 15,4 percenta, čo je stále najvyššia úroveň za posledných viac ako 22 rokov. Najväčší vplyv na infláciu mali naďalej rastúce ceny potravín, v novembri medzimesačne zdraželi o dve percentá. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Dramaticky rastúce ceny potravín

Medzimesačne rástli ceny v 10 z 12 odborov (výdavkových skupín domácností). Najvýraznejší vplyv na výdavky domácností mal rast cien chleba a obilnín o 1,6 percenta, ďalej dynamickejšie zvýšenie cien mlieka, syrov, vajec o 3,9 percenta. Ďalej vzrástli aj ceny mäsa o 1,5 percenta a zeleniny o 1,8 percenta. Zlacnelo len ovocie o 1,3 percenta v porovnaní s októbrom.

Vyššie ceny boli medziročne vo všetkých 12 sledovaných výdavkových skupinách (odboroch) domácností, polovica z nich dosiahla medziročný rast nad 11 percent. Rekordné hodnoty inflácie za posledné dve dekády sa zaznamenali doteraz až v troch štvrtinách všetkých odborov. Najväčší vplyv na celkovú infláciu majú dlhodobo dramaticky rastúce ceny potravín a nákladov na bývanie vrátane elektriny, plynu a ostatných palív. Ide o dve najvýznamnejšie položky vo výdavkoch domácností, súhrne tvoria takmer polovicu výdavkov.

Index spotrebiteľských cien sa v novembri 2022 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 15,1 percenta, za nízkopríjmové domácnosti o 16,1 percenta, za domácnosti dôchodcov o 16,9 percenta.

V súhrne za jedenásť mesiacov roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 12,5 percenta (za domácnosti zamestnancov o 12,4 percenta, za nízkopríjmové domácnosti o 12,8 percenta, za domácnosti dôchodcov o 13,6 percenta).

Jadrová inflácia s hodnotou 15,9 percenta

Pri novembrovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 15,4 percenta dosiahla jadrová inflácia hodnotu 15,9 percenta a čistá inflácia hodnotu 12,2 percenta.

Ako informoval Štatistický úrad SR, medzimesačne dosiahla v novembri 2022 jadrová inflácia hodnotu 1,1 percenta a čistá inflácia hodnotu 0,8 percenta.

Ďalšie dôležité správy

Americký dolár
Neprehliadnite

Rast inflácie v USA sa v novembri spomalil viac, než predpovedali ekonómovia