Rozpočet verejnej správy na tento rok schválený Národnou radou SR hodnotí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) aj po zohľadnení zmien v porovnaní s pôvodným vládnym návrhom ako realistický. Odhad deficitu však zvýšila na 6 percent hrubého domáceho produktu, a to najmä vplyvom vyšších predpokladaných nákladov na schémy kompenzujúce rast cien energií. Pôvodne predpokladala schodok na úrovni 5,6 percenta HDP.

Vyplýva to z aktualizácie hodnotenia rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorú RRZ zverejnila v piatok. Hodnotí v nej rozdiely medzi vládnym návrhom rozpočtu a verziou schválenou NR SR, pričom zohľadňuje aj doplňujúce podklady poskytnuté Ministerstvom financií SR.

Rozpočet na ďalšie roky už RRZ nepovažuje za realistický. „Naďalej platí, že v rokoch 2024 a 2025 absentujú konkrétne a vierohodné opatrenia, ktoré by viedli k naplneniu vládou stanovených cieľov," upozornila rada. Schválený rozpočet počíta v roku 2023 s deficitom na úrovni 6,4 percenta HDP, v roku 2024 vo výške 4,3 percenta HDP a v roku 2025 na úrovni 4,1 percenta HDP. Voči deklarovaným cieľom chýbajú vláde podľa RRZ vyšpecifikované opatrenia v hodnote 0,9 percenta HDP v roku 2024 a 1,9 percenta HDP v 2025.

Hrubý dlh verejnej správy by mal podľa rady postupne do konca roka 2025 klesnúť na 55,3 percenta HDP. Vzhľadom na pokles hraníc sankčných pásiem dlhovej brzdy však bude celý čas nad horným limitom dlhovej brzdy, v roku 2025 o viac ako 3 p. b.

„Rozpočet neobsahuje opatrenia, ktoré by viedli k splneniu sankcií dlhovej brzdy po 5. máji 2023, kedy končí úniková klauzula umožňujúca oslobodenie od plnenia sankcií vyplývajúcich z prekročenia tretieho, štvrtého a piateho sankčného pásma ústavného zákona," upozornila RRZ. Vláda by po tomto termíne mala povinne viazať 3 percentá vybraných výdavkov štátneho rozpočtu. Zároveň by na rok 2024 mala pripraviť návrh vyrovnaného rozpočtu verejnej správy s nerastúcimi výdavkami.

Rozpočtová rada pripomenula, že parlament už schválil výdavkové limity na roky 2023 až 2025, vzhľadom na spustenú všeobecnú únikovú doložku však nie sú implementované do rozpočtu. Kým v roku 2023 sú rozpočtované výdavky približne na úrovni vypočítaného limitu, v rokoch 2024 a 2025 už limity prekračujú.

„Na ich splnenie bude potrebné prijať dodatočné opatrenia v rozsahu 360 miliónov eur v roku 2024 a 926 miliónov eur v roku 2025, čo by znamenalo deficit na úrovni 4,0 percenta HDP v roku 2024 a 3,4 percenta HDP v roku 2025," vyčíslila RRZ.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračný obrázok
Neprehliadnite

Štátny rozpočet dosiahol v januári prebytok vo výške 59,6 milióna eur