Tlačová agentúra Slovenskej republiky vydala stanovisko vedúcej oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality trestného odboru Generálnej prokuratúry SR Barbory Hubertovej k vyjadreniu predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka (na snímke).

Jeho vyjadrenie sa týkalo výrokov B. Hubertovej na stretnutí pracovnej skupiny na obnovu dôvery v právny štát. Prokurátorka je v nej zástupkyňou Generálnej prokuratúry SR a vyjadrenie J. Mazáka označila za zavádzajúce. V ďalšom texte je úplné znenie stanoviska Barbory Hubertovej.

*

Dňa 23. septembra 2021 boli vo viacerých masovokomunikačných prostriedkoch zverejnené články o tom, že Súdna rada SR odložila rokovanie k stanovisku o zrušení obvinenia Vladimírovi Pčolinskému.

V článkoch sa uvádza vyjadrenie predsedu Súdnej rady SR, Jána Mazáka, v súvislosti so zrušením uznesenia o začatí trestného stíhania podľa § 363 Trestného poriadku v nasledovnom znení: „Nikdy sa takáto aplikácia paragrafu 363 neobjavila a potvrdila to aj zástupkyňa generálnej prokuratúry na stretnutí pracovnej skupiny na obnovu dôvery v právny štát“.

Uvedené vyjadrenie Jána Mazáka sa nezakladá na pravde. Na zasadnutí uvedenej pracovnej skupiny som na otázku predsedajúceho (predsedu vlády SR), či v minulosti zrušil generálny prokurátor SR uznesenie o začatí trestného stíhania, odpovedala, že sa k uvedenému neviem vyjadriť.

Akékoľvek moje vyjadrenie na túto otázku by totiž predpokladalo vedomosť o obsahu všetkých rozhodnutí generálneho prokurátora SR podľa § 363 Trestného poriadku, ktoré boli vydané počas posledných 15 rokov.

Nie je mi jasné, z akého dôvodu predseda Súdnej rady SR z tohto vyjadrenia vyvodil záver, že som mala potvrdiť to, že aplikácia § 363 Trestného poriadku nikdy nebola použitá na uznesenie o začatí trestného stíhania. Žiadne takéto vyjadrenie a potvrdenie ním uvádzanej skutočnosti som na zasadnutí neuviedla.

Na snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka počas vyhlásenia 2. septembra 2021 v Bratislave. FOTO TASR – Martin Baumann
Neprehliadnite

Žilinka nepovažuje za správne meniť zákon pod vplyvom emócií