Zámerom štátneho správcu železničnej infraštruktúry je zlepšiť prístup k železničným staniciam, nájsť vhodné miesta na parkovanie, v spolupráci s mestami a obcami ich upraviť, a tak pritiahnuť viac cestujúcich na železnicu a odľahčiť mestá od náporu áut.

Mestá a obce budú za parkoviská platiť nájom. "V zmluve bude, že parkovisko by malo vyrovnane hospodáriť. V momente, keby malo byť zárobkové, tak chceme participovať na tomto zárobku," priblížil šéf ŽSR Martin Erdössy.

"My ponúkneme naše priestory na prenájom mestám a obciam, samospráva by sa podieľala na vybudovaní a prevádzkovaní parkovísk v tesnej blízkosti železničných staníc. Spoločne zadefinujeme, ako majú parkoviská vyzerať, aké budú mať vybavenie," dodal.

Kde môžu pribudnúť parkoviská

Prejavili záujem:

 • Galanta
 • Piešťany
 • Prešov
 • Šurany
 • Topoľčany
 • Bratislava - Devínska Nová Ves

ŽSR s ponukou oslovili:

 • Kúty
 • Cífer
 • Tvrdošovce
 • Nové Zámky
 • Lučenec
 • Kraľovany
 • Spišskú Novú Ves
 • Vranov nad Topľou

Vytipovali si desiatky ďalších obcí

"Viac ako 80 percent ľudí býva do tridsať minút od najbližšej železničnej stanice. Téma parkovísk je momentálne veľmi aktuálna, aby občania mohli prísť z domu na železničnú stanicu autom, tam ho odparkovať a pokračovať ďalej po železnici," povedal generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Obmedzujúcim faktorom podľa spoločnosti je, že v mnohých prípadoch pozemky v bezprostrednej blízkosti železničných staníc i v obvode dráhy patria rôznym subjektom, alebo sú nevysporiadané.

ŹSR majú vytipovaných celkovo niekoľko desiatok lokalít na parkoviská pri stanciach. V ďalšej etape po určení rozsahu pozemkov a ďalších podmienok chcú osloviť ďalšie obce a mestá s rovnakou ponukou, individuálne už rokujú aj s mestami Trnava a Nové Mesto nad Váhom.

Situáciu s parkovaním pri železničných staniciach sa podľa podniku už podarilo vyriešiť v Bernolákove, Krásne nad Kysucou, Krompachoch či Margecanoch.