„Pri realizácii tohto projektu sa zameriame hlavne na využitie našej konkurenčnej výhody One Skanska. Ide o synergie vo vnútri spoločnosti pri samotnej výstavbe, o vlastné zdrojové materiály, ako i naše zameranie na nové, napríklad 3D technológie, ktoré plánujeme pri výstavbe použiť,“ informovala generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK Magdaléna Dobišová.

Na otvorení výstavby diaľnice sa zúčastnili aj minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Árpád Érsek (Most-Híd) a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Valent.

Úsek D1 Budimír - Bidovce bude mať spolu 133 stavebných objektov, z toho štyri mimoúrovňové križovatky a 23 mostov, ako aj 10 km protihlukových stien a 17 km oplotenia. Najdlhší most cez údolie rieky Torysa bude mať dĺžku takmer 560 metrov. Vodiči po odovzdaní diaľnice do prevádzky ušetria štrnásť minút.

Nový úsek D1 bude priamym pokračovaním diaľnice v úseku Prešov - Košice smerom na Michalovce. Stavba sa zároveň po dobudovaní rýchlostnej cesty R2/R4 stane súčasťou východného obchvatu Košíc a dokončený úsek prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4 smerom na maďarský Miskolc. Košice tak budú odľahčené od tranzitu na všetky strany - smerom na Ukrajinu, Maďarsko, Prešov i Rožňavu.

„Novobudovaná diaľnica D1 od Budimíru po Bidovce zabezpečí bezpečné a rýchle cestné prepojenie s najvyššou úrovňou komfortu. Úsek diaľnice prispeje k zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcej ceste prvej triedy, keďže v súčasnosti tranzitná doprava prechádza po uvedenej infraštruktúre križujúcej viaceré obce. V predmetnej oblasti dochádza aj k častým dopravným nehodám s tragickými následkami,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Na zabránenie stretu vozidiel s koridorom vtákov bolo navrhnuté ako opatrenie osadiť staticky nenáročné zariadenia, a to clony proti oslneniu na zvodidlá z vonkajšej strany diaľnice. „Clona bude fungovať ako bariéra, ktorej sa vtáci vyhnú a nadletia ponad diaľnicu a prechádzajúce vozidlá,“ dodala hovorkyňa NDS.