Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala v utorok v priestoroch Prezidentského paláca Olivera Moravčíka za rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Ľuboš Cibák (na titulnej foto) povedie v nasledujúcich rokoch Vysokú školu (VŠ) ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Hlava štátu vo svojom príhovore uviedla, že viesť vysokú školu a vystupovať v jej mene je nielen veľká česť, ale aj veľká zodpovednosť. „Tak ako každý rektor a rektorka každej vysokej školy máte aj vy zodpovednosť nielen voči učiteľom, študentom a zamestnancom vašej školy, ale aj voči celej spoločnosti," povedala prezidentka. Do funkcie podľa nej vstupujú počas neľahkej doby poznačenej pandémiou. Ako uviedla, udržať dištančné vzdelávanie v takej kvalite, ako je to prezenčné, je dosť zložité.

Na snímke rektor Slovenskej technickej univerzity Oliver Moravčík (vľavo) počas vymenovania prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou (vpravo)
Zdroj: TASR
Na snímke rektor Slovenskej technickej univerzity Oliver Moravčík (vľavo) počas vymenovania prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou (vpravo)

„Naznačujú to aj dáta z prieskumu školákov pod názvom Akademická štvrťhodinka, do ktorého sa na konci letného semestra zapojilo takmer 20-tisíc študentov. Tento anonymný a doteraz najväčší prieskum vnímania kvality vysokých škôl z pohľadu študentov naznačuje, že aj keď sa pandémiu podarilo zvládnuť z organizačného hľadiska, kvalita vzdelávania utrpela najmä z pohľadu absencie praxe a praktickej výučby," uviedla hlava štátu.

„Práve naše univerzity a vysoké školy musia byť laboratóriami, v ktorých sa bude kultivovať zdravý rozum a úcta k pravde. Zároveň by však mali byť príkladom demokratického fungovania a garantovaných akademických slobôd vrátane práva na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov a práva členov akademickej obce voliť orgány akademickej obce a byť do nich volený," povedala Čaputová s tým, že akademická samospráva sa však nesmie uzavrieť do seba.

Univerzita Komenského v Bratislave
Neprehliadnite

Univerzita Komenského sa ako jediná slovenská univerzita umiestnila v šanghajskom rebríčku

Rektorom uviedla, že tak ako pred ich vysokými školami, aj pred tými ostatnými stojí veľká výzva, a to dostať vysokoškolské vzdelávanie na úroveň, ktorá umožní premenu Slovenska na vedomostnú a inovačnú spoločnosť. „Ak sa majú naše univerzity stať kľúčovými centrami rozvoja, potrebujú nový silný impulz na kvalitatívnu zmenu," poznamenala.

Slovenská technická univerzita v Bratislave sa podľa slov prezidentky vo viacerých oblastiach v hodnoteniach krajiny dlhodobo umiestňuje na najvyšších priečkach. Poukázala, že po absolventoch univerzity je na trhu práce vysoký dopyt. Zároveň ocenila, že Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave ponúka interdisciplinárny prístup, ktorý študentom okrem nosných predmetov umožňuje absolvovať aj základy v oblasti práva či informačných technológií, aby ešte lepšie porozumeli rozhodujúcim procesom vo verejnej správe.