Takzvaná nemajetková ujma nie je v legislatíve presne definovaná. Zjednodušene povedané, záleží na poškodených, ako svoje nároky zdokladujú. Jediná výnimka platí v prípade spomenutej náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Aj keď niektorí právnici v snahe obhájiť súčasný stav neoficiálne hovoria, že pre žaloby na ochranu osobnosti fungujú isté nepísané limity, niektoré požadované sumy napriek tomu vyrážajú dych. Okrem sporného 1,8 milióna nie sú výnimkou ani iné šesťmiestne náhrady a početné žaloby. „Ako budú o mne písať, tak budem bývať,“ citoval ešte v roku 2013 denník Sme sudcu Štefana Harabina, ktorý  dlhodobo  vedie s médiami súdne spory.

Nie náhrada, ale zastrašovanie

Cieľom žalôb je často ekonomicky zlikvidovať nepohodlného novinára. To bol podľa vlastných slov aj prípad Arpáda Šoltésa. Ten ešte v roku 2003 písal o prípade zmiznutého popradského podnikateľa a s odvolaním sa svedka spomenul aj advokáta, ktorý videl podnikateľa naposledy živého. Hoci advokát nebol priamo z ničoho obvinení, žiadal od A. Šoltésa odškodnenie 5 miliónov vtedajších korún.

Súd priznal odškodnenie milión a po odvolaní znížili sumu na polovicu, ktorú musel novinár v roku 2006 zaplatiť. Až v roku 2013 uznal Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, že domáce súdy v rozhodovaní pochybili a A. Šoltésovi priznal odškodné vo výške 20-tisíc eur.

Riaditeľ International Press Institute Slovensko Pavol Múdry hovorí, že už dlhodobo vyzývajú ministerstvo spravodlivosti i zákonodarcov, aby aj za poškodenie mena stanovili zákonné sadzby. Zatiaľ neboli úspešní. Ako dodáva, v prvom rade by poškodenie mena malo byť skutočne podložené a dokázané, asi aj ohodnotené verifikovateľnou sumou. „A nie ako je súčasná prax, že ´poškodený´ si z brucha určí sumu, ktorá je jeho výmyslom. A súd by mal zvažovať, či sú uvádzané sumy oprávnene.“

Problém s vysokou reálnou škodou vidí v prostredí firiem. „Ak médiá poškodia podnikateľa či firmu, samozrejme tiež dokázateľne, sumy skutočne môžu byť vysoké. Preto by médiá mali informácie o firmách zvlášť starostlivo preverovať pred publikovaním.“

Ak by sa mala nastať zmena v pravidlách stanovenia odškodného, tak až prijatím nového občianskeho zákonníka. „V rámci pripravovanej rekodifikácie civilného práva hmotného má otázka zodpovednosti za škodu významné miesto,“ napísali z ministerstva spravodlivosti.

Prečo sa úrazy bodujú?

Obmedzenie súm za takzvané poškodenie dobrého mena by mohlo vychádzať z precedensu pri úrazoch. V roku 2004 prijal parlament zákon o odškodňovaní za bolesť a sťažené spoločenské uplatnenie ako reakciu na vysoké odškodnenia, ktoré od poisťovní žiadali zranení dopravných nehodách.

„Len do konca roka 2002 bola celková zažalovaná suma voči Slovenskej poisťovni 2 miliardy slovenských korún a len za prvý kvartál 2003 žalovaná suma zvýšila o ďalších 450 miliónov,“ vysvetľuje v odbornom časopise Poistné rozhľady Imrich Fekete zo Slovenskej kancelárie poskytovateľov.

Výsledok tohto procesu je podľa neho dobre známy: vznik deficitu PZP vo výške 5 miliárd korún, ktorý poisťovne splácajú dodnes. Ako pripomína, nepriaznivý vývoj sa podarilo zastabilizovať až vydaním zákona o náhrade za bolesť 437/2004, ktorý proces odškodnenia dostal do istých rámcov. „Sudca rozhodujúci tieto spory môže znalcom vykalkulované odškodnenie zvýšiť iba o ďalších 50 percent.“

Body aj podľa veku a pohlavia

Prílohou zákona je tabuľka s takmer 500 rôznymi diagnózami, od vypadnutého zuba až po poškodenie mozgu. Podľa závažnosti má každá diagnóza priradené bodové ohodnotenie. Hodnota bodu sa každý rok mení, počíta sa ako 2 percentá priemernej mzdy. Za rok 2015 je to 17,16 eura.

Rozlišuje sa pritom bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia. Kým prvá kategória je pre všetkých rovnaká a je platbou za utrpenú bolesť, druhá rieši prípadné následky a preto zohľadňuje v niektorých prípadoch aj vek, či pohlavie.

Napríklad za úplnú skalpáciu lebky, vrátane straty vlasov, dostanú obe pohlavia aktuálne 1 200 eur bolestné. Ale pri platbe za sťaženie spoločenského uplatnenia inkasuje žena 5 148 eur, no muž len 1 716. Estetický dosah platí v prípade žien aj u iných častí tela. Napríklad za stratu špičky nosa dostane žena 3 861 a muž 2 574 eur. Zaujímavé je, že v inej situácii európske antidiskriminačné pravidlá zakazujú pozitívne diskriminovať ženy za dlhovekosť výhodnejší sadzbami pri životnom poistení.

V niektorých prípadoch rozhoduje aj vek. Vidieť na kurióznom prípade straty penisu. Bolestné je pre všetkých rovnaké 1 373 eur, ale sťaženie spoločenského uplatnenia nepriamo úmerné veku. V prípade mladších do 45 rokov je platba 13 728 eur, v kategórii do 60 rokov 8 580 eur a pri najstarších už len 4 290 eur.

Zákonné tabuľky si netreba mýliť s bodovacími tabuľkami komerčných poisťovní, ktoré vyplácajú plnenie pri úrazoch podľa vlastných pravidiel. Sumy poisťovní sa odvíjajú od výšky klientom plateného poistného. Celé svoje tabuľky poisťovne v minulosti klientom neradi ukazovali, dnes ich musia priložiť k zmluvnej dokumentácii pri podpise zmluvy.

Vybrané úrazy a ich bodové a finančné ohodnotenie 

Bolestné pri úrazoch Body Hodnota v eurách
amputácia obidvoch rúk 130 2 230,8
amputácia ruky 80 1 372,8
amputácia nohy 130 2 230,8
amputácia všetkých prstov alebo ich podstatných častí jednej ruky 80 1372.8
amputácia jedného prsta alebo jeho podstatnej časti 40 686.4
zlomenina členkovej kosti bez posunutia úlomkov 80 1 372,8
pomliaždenie miechy 170 2 917.2
popláleniny III. Stupňa v rozsahu od 51% do 70% povrchu tela 490 8 408,4
strata jedného až dvoch zubov 10 171.6
strata jazyka 70 - 100 1 201 - 1 716
Zlomenina rebra 25 25 429
Skalpácia hlavy vrátane operácie 70 1201,2
Poranenie vedúce k strate penisu vrátane operácie 80 1 372,8

Sťaženie spoločenského uplatnenia po úrazoch Body Hodnota v eurách
amputácia nohy 900 15 444
úplná strata vlasov u muža 100 1 716
úplná strata vlasov u ženy 300 5 148
Strata zraku až 1 800 až 30 888
Hluchota úplná a trvalá jednostranná 300 - 400 5 148 - 6 864
Hluchota úplná a trvalá obojstranná 1 000 17 160
Strata jedného zuba 0 0
Strata dvoch zubov 30 514,8
Strata penisu alebo jeho ťažká deformácia do 45 rokov 800 13728
Strata penisu alebo jeho ťažká deformácia od 45 do 60 rokov 500 8 580
Strata penisu alebo jeho ťažká deformácia nad 60 rokov 250 4 290
Strata hrotu nosa u muža 150 2 574
Strata hrotu nosa u ženy 225 3 861