Firma dopravný model odovzdala v roku 2016. Ministerstvo tvrdí, že jeho výstupy boli použité napríklad pri modelovaní dopadov diaľničného obchvatu Prešova – toho, ktorý podľahol kritike analytikov z INEKO aj z Útvaru hodnoty za peniaze pri ministerstve financií.

Napriek tomu, že podľa rezortu tento model dopravy funguje, v lete sa súťažilo opäť. Externá firma Ing. Igor Ripka – IRDATA má za 20-tisíc eur pomôcť vytvoriť metodiku a minimálne štandardy, ako tento model využívať v praxi. Píše sa o tom v prílohe číslo osem v minulý týždeň schválenom štátnom rozpočte. 

Prípad, kedy si ministerstvo dopravy pod Árpádom Érsekom vysúťaží externých odborníkov na analýzy nie je ojedinelý. Robí tak bežne bez ohľadu na to, že ministerstvo financií pod vedením Petra Kažimíra aj úrad podpredsedu vlády pre investície Petra Pellegriniho dlhodobo tlačia, aby si vybudovalo vlastné kapacity. 

Analýzy za státisíce

Implementačná jednotka, tento rok zriadený analytický útvar reformy Hodnota za peniaze pod P. Pellegrinim, tento názor opakuje aj v prípade novej zákazky externistu na pomoc s dopravným modelom. „Navrhujeme vytvoriť stálu internú kapacitu pre prácu s dopravným modelom na ministerstve. Prechodným riešením môže byť zaučenie interných zamestnancov expertom z externého prostredia,“ konštatovali úrádnici.

Rezort tvrdí, že mali záujem to robiť samostatne a vypísali výberové konanie na internú pozíciu experta. "Avšak za podmienok, ktoré môže ministerstvo na túto pozíciu ponúknuť, nebol o túto pozíciu záujem," povedala hovorkyňa Karolína Ducká. 

Ministerstvo dopravy však okrem toho len tento rok vypísalo viaceré tendre na poradenstvo. V novembri vyhral Výskumný ústav dopravný spojov súťaž za 641-tisíc eur bez DPH na zabezpečenie trvalých a analytických činností v oblasti elektronických komunikácií v rokoch 2017 až 2020.

Pritom len v máji uzatvoril rezort zmluvu s tým istým Výskumným ústavom dopravným na zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy za 330-tisíc eur bez DPH. Súťaž s rovnakým názvom vyhral Výskumný ústav dopravný aj začiatkom roka za 165-tisíc eur bez DPH. Vlani v novembri vyhral ústav pod Ľubomírom Palčákom rovnakú zákazku v sume 68-tisíc eur bez DPH.

Ak by sme išli do minulosti, tak aj v polovici leta nájdeme podobnú zákazku s rovnakým víťazom.

Doplnené: Podľa Ľubomíra Palčáka z Výskumného ústavu dopravného ide o vysúťaženú rámcovú zmluvu.

Vo vestníku sa však nachádzajú ďalšie zákazky od ministerstva dopravy na zhodnotenie modelu financovania univerzálnej poštovej služby a návrh možností zmeny a mnohé iné.

Vraj skvalitňujú

Práve v takomto prístupe vidí problém aj Implementačná jednotka. Ministerstvo dopravy sa bráni tým, že sa začal proces skvalitňovania interných analytických kapacít organizačnou zmenou v apríli 2017. V praxi však došlo k potlačeniu už aj tak dosť nezvestného Inštitútu stratégie, keďže ten zaradili pod odbor metodiky a hospodárskych analýz na Sekcii výkonu akcionárskych a majetkových práv. Všimli si to aj analytici pod P. Pellegrinim, ktorí vyslovene v prílohe rozpočtu hovoria, že to nebol dobrý nápad.

Reálne má ministerstvo dopravy v súčasnosti jedného až dvoch zamestnancov na analýzy v dopravnej oblasti, ďalších dvoch na analýzy hospodárenia podnikov v pôsobnosti rezortu. Na pokrytie analytických potrieb tak významného rezortu tento počet nestačí. V dôsledku toho sú analýzy objednávané aj externe.

Odporúčanie implementačnej jednotky preto znie: Rozšíriť existujúce a posilniť interné analytické kapacity na ministerstve, aj s pomocou eurofondového projektu „Budovanie a rozvoj analytických kapacít útvarov na vybraných orgánoch štátnej správy“, do ktorého je rezort dopravy zapojený.

Zároveň odporúča posilniť analytické kapacity aj na podriadených organizáciách rezortu, konkrétne na Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správe ciest a ZSSK.