Čo je motívom konania orgánov činných v trestnom konaní, ak je pre nich dostatočným dôvodom na začatie trestného stíhania oneskorenie vybavenia spisu, či dokonca rozhodnutie o nevyhovení žiadosti na realizáciu stavby, ktorá je v rozpore s územným plánom? V otvorenom liste adresovanom predsedovi vlády, ministrovi vnútra, ministerke spravodlivosti i poverenému prezidentovi policajného zboru sa to pýtajú starostovia z okresu Malacky. Pridali sa tak ku svojim kolegom z bratislavských mestských častí, ktorí sa ohradili vôči spôsobu, z akých dôvodov a akým spôsobom bol zadržaný starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf K.

Klub starostov z okresu Malacky upozorňuje, že na riešenie namietaných prieťahov v administratívno-schvaľovacom procese existujú nástroje správneho konania a nemajú byť riešené inštitútmi trestného práva, navyše spôsobom, ,,ktorý v konečnom dôsledku znamená rozklad základov právneho štátu a znemožňuje výkon verejnej moci tam, kde sa táto má uplatňovať zákonným spôsobom".

Sudca rozhoduje o vzatí starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa K. do väzby
Neprehliadnite

Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý je na slobode

Starostovia poukazujú i na to, že povinnosťou polície je preveriť opodstatnenosť podnetu na trestné stíhanie. Dôvodom podľa nich nemôže byť ,,dosiaľ nezistené konanie starostu ako verejného činiteľa v stavebnom povoľovaní v dosiaľ nezistenom čase, dosiaľ nezisteným spôsobom, v rozpore s dosiaľ nezistenými predpismi s následkom dosiaľ nezistenej škody".

Pripomínajú taktiež, že ak aj existuje podozrenie z trestného činu, musí platiť prezumpcia neviny a procesný postup v demokratickom štáte, v ktorom je zvykom, že sa podozrivý najskôr predvolá na výsluch. ,,Nie je skutočným zneužitím právomoci verejného činiteľa práve to, ak polícia a jej zložky dnes odvedú bez dostatočného odôvodnenia primátora alebo starostu v putách a natáčajú video, ktoré je následne zverejnené?" dodávajú starostovia, ktorí sa obávajú, že takéto prípady budú demotivovať občanov zastávať verejné funkcie v orgánoch miest a obcí a na týchto pozíciách brániť verejný záujem.

Bratislavská krajská kriminálna polícia 1. októbra zadržala starostu Nového Mesta Rudolfa K. a obvinila ho z dvoch prečinov a dvoch zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obvinenie sa má týkať troch developerských projektov na území mestskej časti. Podľa miestneho úradu nie sú v súlade s územným plánom hlavného mesta.

Sudca rozhoduje o vzatí starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa K. do väzby
Neprehliadnite

Obvinený starosta Rudolf Kusý úraduje mimo miestneho úradu

Zadržanie novomestského starostu vníma jeho právna zástupyňa Eva Miššíková ako nedôvodné, upozorňuje, že starosta sa v záležitosti, v ktorej je konanie vedené od roku 2018, zúčastňoval na úkonoch a výsluchoch a nebol žiadny náznak, že by sa na nich odmietol zúčastňovať. Voči uzneseniu o vznesení obvinenia podala so svojím klientom sťažnosť.