Novelu zákona o bankách, v rámci ktorej Slovensko zosúladí legislatívu o krytých dlhopisoch so smernicou EÚ z novembra 2019, poslanci schválili.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vystúpila v Národnej rade Slovenskej republiky so Správou o stave republiky.
Neprehliadnite

Novela o bankách a finančnej správe sa dostala do parlamentu, SaS žiada aj daňovú brzdu

Plénum Národnej rady (NR) SR schválilo zmeny, ktoré sa dotknú napríklad okruhu aktív krycieho súboru dlhopisov, zosúladenia informácií, ktoré má emitujúca banka zverejňovať pre investorov či jednotného označovania krytých dlhopisov v celej EÚ.

Posledné zmeny v roku 2017

Zmeny v tejto legislatíve Slovensko naposledy prijalo v roku 2017 s platnosťou od začiatku roka 2018.

Vzhľadom na to, že Ministerstvo financií (MF) SR pri príprave tejto legislatívnej úpravy vychádzalo z odporúčaní Európskeho orgánu pre bankovníctvo, je táto národná úprava v mnohých prvkoch už v súčasnosti v súlade so smernicou EÚ.

Na snímke budova Národnej banky Slovenska.
Neprehliadnite

Zisky bánk na Slovensku ďalej rastú rýchlym tempom

,,Zostávajú určité ustanovenia smernice CBD, ktoré je potrebné dôsledne transponovať," upozornili MF a Národná banka Slovenska (NBS) v dôvodovej správe k schválenému materiálu.

Spoločné financovanie a nákup aktív

Okrem rozšírenia okruhu krycích aktív, zjednotenia uvádzania informácií bankami a zosúladenia označovania krytých dlhopisov novela prinesie aj zmenu ustanovenia o spoločnom financovaní a možnosti nákupu aktív alebo prevodu aktív prostredníctvom dohody o finančných zárukách od iných bánk.

Úpravy sa dotknú ukazovateľa krytia v závislosti od zloženia krycieho súboru alebo programu krytých dlhopisov.

Kryté dlhopisy vydávané bankami po úprave legislatívy budú finančným nástrojom vyhovujúcim európskym štandardom a požiadavkám trhu. Zmeny majú podľa predkladateľov smerovať k tomu, aby kryté dlhopisy boli zaujímavou investičnou príležitosťou pre investorov aj mimo bankového sektora a zo zahraničia.

Šéfka ECB Christine Lagardová
Neprehliadnite

Banky sa z pandémie spamätali. V eurozóne je menej nesplácaných úverov ako pred krízou