Podľa tlačovej správy Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa do prieskumu zapojilo celkovo 6 321 poistencov VšZP , ktorí boli v roku 2022 hospitalizovaní minimálne jednu noc v niektorom zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku s výnimkou psychiatrických nemocníc a oddelení, stacionárov a väzenských nemocníc. Zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo zaradené do vyhodnotenia prieskumu v prípade, že VšZP dostala na ich adresu viac ako desať hodnotení. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom elektronického dotazníka.

Špecializované a neštátne zariadenia

VšZP realizovala prieskum spokojnosti svojich poistencov, v ktorom hodnotili šesť typov ústavných zdravotných zariadení. Tí vyjadrili najväčšiu spokojnosť so špecializovanými ústavmi prie liečbu srdcovo-cievných chorôb. Tieto zariadenia dosiahli podľa VšZP najlepšie známku 1,24.

Naopak, najmenej spokojní sú poistenci so štátnymi a fakultnými nemocnicami. Obdobný prieskum realizovala aj poisťovňa Dôvera, ktorá výsledky spokojnosti svojich poistencov publikovala začiatkom marca 2023.

Poistenci Dôvery hodnotili štyri kategórie nemocníc, kým poistenci VšZP hodnotili nemocnice, ktoré boli rozdelené do šiestich kategórií.

Ostatné zdravotnícke zariadenia

Poistenci Dôvery i VšZP sa zhodli na tom, že v kategórií ostatné zdravotnícke zariadenia dominuje Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s., ktoré minulý rok do svojho portfólia nadobudla sieť Agel, ktorá ho spolu s ďalšími nemocnicami a poliklinikami odkúpila od Sveta zdravia. Práve minuloročná akvizícia nemocníc a polikliník na strednom Slovensku nemocničnou sieťou Agel patrí medzi najväčšia transakcie, ktoré sa za posledných niekoľko rokov realizovali.

Zhoda medzi poistencami VšZP a Dôvera panuje i na druhom mieste. Poistenci dvoch najväčších zdravotných poisťovní na druhé mieste zaradil ORL Humenné, s.r.o. Na treťom mieste skončila Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku v Bratislave. Na štvrtej priečke sa umiestnilo GPN s.r.o., ktoré je však širšej verejnosti známejšie ako Sanatórium Koch.

Všeobecné nemocnice

V kategórií všeobecné nemocnice dopadla v hodnotení poistencov VšZP najlepšie Nemocnica Agel Komárno. Na druhej priečke sa umiestnila Nemocnica sv. Michala, a.s. a na tretej skončila Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená. Pre porovnanie, poistenci Dôvery boli v spomínanej kategórii najspokojnejší s Nemocnicou na okraji mesta, n.o, po ktorej nasledovali Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. a Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o..

Na opačnom konci peletónu sa medzi poistencami VšZP v kategórií všeobecné nemocnice nachádza Nemocničná a.s., ktorá dopadla zo všetkých hodnotených nemocníc najhoršie. Na druhej priečke od konca skončila Nemocnica Agel Levice s.r.o. a Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca. Medzi poistencami Dôvery skončili najhoršie Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Hospitale, s.r.o. a Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.

Štátne a fakultné nemocnice

Poistenci VšZP a Dôvery sa zhodli na tom, že v kategórií fakultné a štátne nemocnice boli najspokojnešjí s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok - Fakultná nemocnica. Zhodli sa i na druhom mieste, na ktorom sa u poistencov Dôvery i VšZP umiestnila Univerzitná Nemocnica Martin. Na treťom v hodnotení poistencov VšZP skončila Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, no medzi poistencami Dôvery to bola Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica.

Práve tá však (možno prekvapivo) skončila v hodnotení poistencov VšZP na poslednom mieste. Druhá najhoršie hodnotená fakultná nemocnica je podľa pacientov Dôvery i VšZP Fakultná nemocnica v Nitre. Na tetej priečke od konca skončila v hodnotení poistencov VšZP Univerzitná nemocnica v Bratislave. Ešte kritickejší boli k „univerzitke“ v Bratislave poistenci Dôvery, ktorí jej dali najhoršie hodnotenie spomedzi fakultných nemocníc.

Špecializované zdravotnícke zariadenia

Pacienti VšZP vyjadrili najväčšiu spokojnosť so špecializovaným Kardiocentrom Nitra s.r.o., na druhom mieste skončilo CINRE s.r.o. (medzi poistencami Dôvery panovala najväčšia spokojnosť s CINRE). Na treťom mieste skončil Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.

Rozdiel v hodnotení spokojnosti poistencov VšZP a Dôvery spočíval okrem iného i v tom, že VšZP vyhodnocovala separátne špecializované a onkologické ústavy. V tejto kategórií dosiahol najlepšie hodnotenie Onkologicky ústav sv. Alžbety.

Separátne hodnotili poistenci VšZP i špecializované ústavy srdcovocievnych chorôb. V tejto kategórií dopadol najlepšie Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s

Najväčšia spokojnosť v krajoch

Ako vo svojej tlačovej správe uviedla VšZP, najvyššiu spokojnosť v prieskume vyjadrili poistenci s ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, najmenej spokojní boli naopak poistenci so zariadeniami nachádzajúcimi sa v Nitrianskom a Trenčianskom kraji.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke dočasne poverený minister spravodlivosti SR Viliam Karas prichádza na 135. schôdzu vlády SR v Bratislave 15. februára 2023. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Karas pozastavil legislatívny proces k trestnej zodpovednosti šéfov nemocníc