Celoeurópska dohľadová aktivita, ktorú koordinoval Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), zistila, že investičné poradenstvo pre klientov pri kúpe alebo predaji cenných papierov nemá závažnejšie nedostatky. Jej súčasťou bola aj Národná banka Slovenska (NBS).

Spoločná dohľadová aktivita preverovala investičné poradenstvo, ktoré poskytujú finančné inštitúcie klientovi. Vzorkou bolo 206 spoločností - banky, obchodníci s cennými papiermi a správcovské spoločnosti.

Dohľadová aktivita preverovala získavanie informácií od klientov s ohľadom na klientove znalosti a skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele či opatrenia, ktoré sú potrebné na porozumenie investičným produktom (Product governance). Ďalej sa zaoberala opatreniami, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vhodnosti investície, náklady a zložitosť rovnocenných produktov, náklady a prínosy, ktoré sú spojené so zámenou investícií a správou o vhodnosti.

Two,Business,Woman,Investment,Consultant,Analyzing,Company,Annual,Financial,Report
Neprehliadnite

Revolúcia vo vykonávaní platieb prichádza aj medzi cenné papiere. Dlhopisy budú digitálne

Zistené nedostatky sa týkali nedostatočných posudzovaní nákladov a benefitov, ktoré súvisia so zámenou investícií, a príliš formálneho obsahu správy o vhodnosti pri poskytovaní investičného poradenstva, ktorá nedostatočne zohľadňuje osobné charakteristiky klienta.

Spoločná dohľadová aktivita bola spustená vo februári minulého roka a zapojilo sa do nej celkovo 26 orgánov dohľadu v EÚ a EHS vrátane NBS, ktorá preverovala niekoľko vybraných bánk.

V súčasnom a nasledujúcom roku plánuje ESMA na základe výsledkov tejto dohľadovej aktivity aktualizovať usmernenia, ktoré sa týkajú posudzovania vhodnosti a zvažuje tiež doplnenie usmernení o dobré a zlé praktiky (good and poor practices), ktoré jednotliví regulátori identifikovali.