Podľa predpovedí ministerstva práce a sociálnych vecí sa v roku 2026 v Poľsku prudko zvýši počet osôb starších ako 80 rokov, pretože zostarne silná generácia z povojnovej populačnej explózie.

Očakáva sa, že v období 2026 až 2040 sa počet viac ako 80-ročných osôb zdvojnásobí – z odhadovaných 1,7 milióna na 3,4 milióna ľudí.

Nedostatok opatrovateľov bude vážny problém pre staré osoby, ktoré potrebujú pomoc. To sa týka hlavne ľudí starších ako 75 rokov. Mnohí z nich v súčasnosti už totiž nemôžu počítať s rodinným opatrovníkom alebo s ústavnou starostlivosťou, upozornil Tomasz Pilat, predstaviteľ školy, ktorá sa stará o prípravu opatrovateľov.