Zmeny a obmedzenia, ktoré priniesla pandémia ochorenia covid-19, sa výrazne prejavili aj na nakupovaní obyvateľov Slovenska.  Spolu tak zmenila svoje nákupné správanie viac ako polovica spotrebiteľov.

Vyplýva to z prieskumov agentúry Focus z novembra 2020 a z júna 2021 na vzorkách viac ako 1 000 respondentov realizovaných pre výskumný tím vedcov z Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied. O výsledkoch výskumu informoval František Križan z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Presun do menších obchodov

Z porovnaní údajov zistených počas pandémie s údajmi z januára roku 2018 okrem iného vyplýva, že sa pri nákupe potravín, drogérie a iných tovarov bežnej spotreby znížil na približne 25 percent z pôvodných 40 percent počet zákazníkov, ktorí nakupovali v hypermarketoch.

Naopak, viac zákazníkov pritiahli supermarkety a menšie samoobslužné obchody.

Nižšiu frekvenciu nákupov, no s rovnakým celkovým objemom ako pred pandémiou, uviedlo v novembri minulého roka 34 percent respondentov a v júni 30 percent opýtaných. Svoju spotrebu, a tým aj nakupovanie, podľa aktuálnych júnových údajov obmedzilo 22 percent obyvateľov Slovenska.

Nakupovanie v štýle, keď sa z viacerých menších nákupov stal jeden veľký, bolo príznačné najmä pre domácnosti s čistým mesačným príjmom 1 800 eur a viac. Spotrebitelia z domácností s čistým mesačným príjmom do 800 eur počas pandémie obmedzili svoju spotrebu a celkovo nakupovali menej.

Obavy spôsobili panické nakupovanie

Snahu niektorých domácností o predzásobenie sa tovarom pre obavy z jeho možného nedostatku vedci označili za fázu „panickej spotreby“. Panický nákup mal vplyv na dočasný nedostatok niektorých tovarov. V novembri 2020 nakupovalo do zásoby 33 percent spotrebiteľov, v júni 2021 takto nakupovalo 36 spotrebiteľov spotrebiteľov na Slovensku, pričom ženy nakupovali do zásoby viac ako muži.

Vo zvýšenej miere nakupovali do zásoby mladí spotrebitelia od 18 do 24 rokov a rovnako nadpriemerne nakupovali aj spotrebitelia vo vekovej kategórii 65 a viac rokov. Najčastejším dôvodom nakupovania do zásoby boli neistota a obavy z budúcnosti a druhým najčastejším dôvodom boli práve obavy z vypredania potravín a drogériového tovaru.

Z obchodov sa presúvame na internet

Pandémia výrazne ovplyvnila aj online nákupy. Častejšie ako pred nástupom pandémie nakupovalo cez internet 44 percent respondentov a naopak, nižšiu frekvenciu takýchto nákupov uviedlo iba 8 percent opýtaných.

Po skončení pandémie predpokladá častejšie online nákupy ako pred pandémiou 22 percent spotrebiteľov. Vyšší podiel takýchto respondentov sa vyskytuje medzi najmladšími a mladšími spotrebiteľmi vo veku 18–44 rokov, spotrebiteľmi so stredoškolským vzdelaním s maturitou a s vysokoškolským vzdelaním.

Online,Shopping,-,Paper,Cartons,Or,Parcel,With,A,Shopping
Neprehliadnite

Počas koronakrízy sme dali prednosť online nákupu od domácich predajcov, ukázala analýza