Petržalčania sa budú môcť do pilotného parkovacieho systému zaregistrovať elektronicky od 1. októbra alebo osobne od 15. októbra. Na webovej stránke mestská časť informuje o tom, aké údaje bude treba zadať do registračného formulára.

Takto zaregistrovaní vodiči budú môcť v prvej fáze parkovať prednostne na všetkých parkoviskách v Petržalke 24 hodín denne a sedem dní v týždni. V prípade, že má obyvateľ trvalý pobyt v mestskej časti, ale aktuálna ŠPZ auta nie je bratislavská, netreba ju pre zaregistrovanie zmeniť.

Nepretržalčania, ktorí budú mať záujem využívať výhody pilotného parkovacieho systému, budú mať dve možnosti. Na miestnej matrike v Petržalke si môžu prehlásiť trvalý pobyt do mestskej časti, alebo sa budú môcť prihlásiť na tzv. administratívny trvalý pobyt.

Takúto možnosť dáva mestská časť osobe, ktorej vlastník bytu, v ktorom býva, nechce umožniť prihlásiť si v tomto byte trvalý pobyt. V takomto prípade bude mať administratívny TP v byte, ktorý patrí Petržalke.

Administratívny trvalý pobyt

Mestská časť umožní od 15. 10. každému záujemcovi prihlásiť sa na tzv. administratívny trvalý pobyt, čo znamená, že môže zostať bývať tam, kde doteraz, a trvalý pobyt bude mať na adrese určenej mestskou časťou. Jedinou podmienkou bude presmerovanie si pošty na adresu, kde takýto záujemca reálne býva," vysvetľuje samospráva.

Registrácia na takýto pobyt bude možná na petržalskom miestnom úrade. Najväčšia bratislavská mestská časť využíva možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém v medziobdobí, kým začne v roku 2021 platiť schválená celomestská parkovacia politika.

Bezplatne 24 hodín denne

Petržalčania by mali vedieť zaparkovať bezplatne 24 hodín denne sedem dní v týždni. Obyvatelia bez trvalého pobytu v Petržalke budú môcť bezplatne parkovať len počas dňa, teda medzi 8.00 a 18.00 h a počas víkendov. V noci bude pre nich parkovanie spoplatnené sumou jedno euro za každú začatú hodinu, resp. budú musieť parkovať mimo vyhradených parkovacích miest.

Samospráva začne pilotný parkovací systém začať zavádzať najprv v lokalite Dvory, postupne bude nabiehať na celom území mestskej časti. V prvej etape budú vyznačené dočasné parkovacie miesta na parkoviskách po novom už modrou farbou. V ďalších etapách sa pridajú aj kolmé parkovacie miesta a miesta na parkovanie pri cestách.