Ak BAT prehrá aj v pondelok, bude musieť zaplatiť sumu, ktorá je nad jej finančné možnosti. “Spoločnosť nedisponuje takým veľkým objemom finančných prostriedkov, aby ich mohla uhradiť zo svojej výrobno-obchodnej činnosti,” uviedla hovorkyňa Jarmila Galandáková. V takom prípade sa podľa nej obráti na Fond národného majetku, ktorý je stopercentným akcionárom, s návrhmi riešenia, o ktorých bude rozhodovať majiteľ. O aké riešenia pôjde, nespresnila.

Penta sa súdi s BAT za porušenie zmluvy o odbere tepla z roku 1999. Pôvodne ju Západoslovenské energetické závody (ZEZ) podpísali s Paroplynovým cyklom (PPC) tak, že mali platiť za dohodnuté množstvo tepla, aj keď ho od paroplynu neodobrali. BAT zmluvu zdedila po rozdelení ZEZ na tri akciové spoločnosti – Bratislavská teplárenská, Trnavská teplárenská a Západoslovenská energetika.

J. Galandáková pre portál vEnergetike.sk vysvetľovala, prečo BAT nechcela v zmluvných záväzkoch pokračovať. “Mali sme vlastné zdroje, z ktorých sme boli schopní nahradiť výrobu tepla v rozsahu, v akom sme potrebovali,” povedala. BAT nechcela podľa nej platiť paroplynu za neodobraté teplo a znižovať tak svoj zisk.

Vznikla tak situácia, že sa do sporu dostali dve štátne firmy. V roku 2004 PPC sprivatizovala Penta a zdedila zmluvu aj spor. Penta tvrdí, že zmluva uzatvorená na princípe “take or pay” bola súčasťou štátnych garancií za úver. “Keď štát v 90. rokoch štartoval projekt PPC, jeho akcionármi boli ZEZ (dnes BAT), Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a Slovenské elektrárne,” pripomína hovorca Penty Martin Danko.

Základným zdrojom financovania mal byť úver zo zahraničných bánk. Podmienkou na jeho získanie boli podľa Penty dlhodobé zmluvné vzťahy. Preto sa v roku 1999 uzatvorili rámcové zmluvy o dodávke tepla medzi PPC a zakladajúcimi spoločnosťami.

BAT už jeden súd s Pentou prehrala. V takzvanom “malom” spore išlo o namietanie výšky ceny tepla. Podľa názoru BAT si PPC fakturovala viac, ako bola oprávnená. Išlo o asi tri milióny eur. Súd sa k tejto argumentácii nepriklonil.

V roku 2006 uzavrel PPC už vo vlastníctve Penty s BAT novú dlhodobú zmluvu. BAT vlani vyrábala vo vlastnej réžii len tretinu tepla. Zvyšok brala od PPC alebo od Prvej rozvojovej, ktorá patrí do skupiny Jozefa Brhela. Zmluva medzi PPC a BAT vypršala vlani. Štátne teplárne spoluprácu s paroplynom už nepredĺžili.

Penta momentálne skupinu PPC predáva. Kupujúcim je spoločnosť EI Group. Pohľadávka, ktorá pochádza zo súdneho sporu, však podľa Penty nie je predmetom tohto predaja, ale zostáva naďalej v skupine - v spoločnosti Paroplyn Holding, ktorá je registrovaná na Cypre.

Súd mal pôvodne vyniesť rozsudok 1. júla. Obom stranám oznámil, že tak urobí už v pondelok 30. júna.