Pandémia nového koronavírusu zrýchlila zvyšovanie digitálnych zručností, kľúčové skupiny pracovníkov však nenapredujú a ľudia nemajú rovnaké príležitosti na zvyšovanie kvalifikácie. Ukázal to prieskum spoločnosti PwC. Na prieskume sa zúčastnilo 32 500 pracovníkov v 19 krajinách sveta.

Keďže pandémia urýchlila množstvo trendov v spôsobe práce, 60 percent respondentov sa obáva, že automatizácia ohrozuje mnoho pracovných miest, 48 percent si myslí, že tradičné zamestnanie už v budúcnosti nebude, a 39 percent ľudí hovorí, že je pravdepodobné, že ich náplň práce bude do piatich rokov nepotrebná. Na druhej strane, 40 percent respondentov potvrdilo, že ich digitálne zručnosti sa počas lockdownu zlepšili. ,,Až 77 percent je pripravených naučiť sa nové zručnosti alebo úplne sa preškoliť a 74 percent považuje školenie za záležitosť osobnej zodpovednosti," podotkla spoločnosť.

Prieskum tiež odhalil, že existujú rozdiely v prístupe k príležitostiam na zvyšovanie kvalifikácie. Kým 46 percent ľudí s postgraduálnym vzdelaním tvrdí, že zamestnávateľ im dáva veľa príležitostí na zdokonalenie svojich digitálnych zručností, len 28 percent ľudí s vysokoškolskou kvalifikáciou hovorí to isté. ,,V odvetviach ako maloobchod alebo doprava, ktoré sú najohrozenejšie veľkými zmenami biznis modelov, to tvrdí len 25 percent, respektíve 20 percent pracovníkov, kým v bankovníctve až 42 percent," dodala spoločnosť.

Nieko¾ko stoviek najmä mladých ¾udí  navštívilo 21. októbra 2009 Nitrianske kariérne dni. Okrem informácií o vo¾ných pracovných miestach prezentovali svoju èinnos aj stredné a vysoké školy sídliace v Nitre. Mesto predstavilo projekt Solidarita s obèanom, ktorého cie¾om je pomáha ¾uïom zmieròova dôsledky hospodárskej krízy. Organizátorom podujatia boli Mesto Nitra, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj. FOTO TASR - Henrich Mišoviè
Neprehliadnite

Zamestnávatelia očakávajú na druhý štvrťrok priaznivé náborové prostredie, ukazuje prieskum

,,Ak budú súčasné vzorce prístupu k odbornému vzdelávaniu pretrvávať, zvyšovanie kvalifikácie zvýši sociálnu nerovnosť, hoci by malo ísť o pravý opak," podotkol líder v spoločnosti Bhushan Sethi.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že práca z domu bude využívaná aj po ukončení pandémie. Z tých, ktorí môžu pracovať na diaľku, 72 percent tvrdí, že uprednostňujú kombináciu práce z domu a z kancelárie. Ďalších 9 percent uvádza, že by sa chcelo vrátiť do svojho tradičného pracovného prostredia. ,,Postoj ľudí k práci z domu sa tiež mení podľa miesta, kde žijú, čo poskytuje ďalšie dôkazy o tom, ako pandémia zvýšila rozdiely medzi ľuďmi," podotkla spoločnosť s tým, že ľudia v metropolách (66 percent) budú s väčšou pravdepodobnosťou zastávať pozície, ktoré je možné vykonávať z domu, ako tí, ktorí žijú na vidieku (44 percent).