Zdá sa, že zamestnané ženy  ťahajú počas pandémie v platovej oblasti za kratší koniec aj napriek tomu, že práca z domu, ktorá sa v tomto čase ešte viac rozšírila, prináša väčšiu flexibilitu. 

Platí to rovnako pre ženy zamestnané v oblasti finančných služieb, ako zistila správa, ktorú si nechala vypracovať britská organizácia Ženy v bankovníctve a financiách. Podľa nej nastal v poslednom období posun vo vnímaní toho, na akých pozíciách je možné pracovať flexibilne, resp. na diaľku. Akceptovanie práce z domu môže pomôcť udržať pracovníčky v oblasti finančných služieb vo svojom odbore. Stále sú ale ženy považované za tie, ktoré sa primárne starajú o potomstvo, o to viac ešte v pandemických časoch.

Nevýhoda na trhu práce

„Ženy, ktoré prešli na flexibilnú formu práce, budú mať vždy vyššiu pravdepodobnosť, že sa na nich bude pozerať ako na osoby, ktoré majú slabšie pripojenie k trhu práce,“ uviedla podľa agentúry Bloomberg Grace Lordan, docentka v odbore behaviorálna veda na London School of Economics. „Pretože ženy čelia väčším obmedzeniam ako muži, nedostatok flexibility s  povedie skôr k odchodu žien,“ dodala. Podľa prieskumu ženy vo väčšej miere museli opustiť zamestnanie, aby sa mohli starať o deti, ktorým prerušili školskú dochádzku.

Prieskum na vzorke 1 703 ľudí, ktorý sponzorovali banky Citigroup a Barclays, zistil, že čoraz viac žien sa usiluje o vyššie pozície. Avšak až 79 percent žien uviedlo, že vidia prekážky vo svojom kariérnom postupe. Na porovnanie, vyjadrilo sa takto 58 percent mužov.

Ilustračné foto.
Neprehliadnite

Home office s puncom luxusu

Ženské verzus mužské euro

O tom, že rodová rovnosť pokrivkáva na trhu práce aj na Slovensku, svedčia údaje slovenského Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR), ktorý uvádza, že hodnota „ženského eura“ je menšia než toho mužského.  Podľa inštitútu má v roku 2020 ženské euro hodnotu 80,6 centa a pandémia Covidu-19 situáciu žien na pracovnom trhu ešte zhoršuje.

Znamená to, tam, kde zarobia muži jedno euro, dostanú ženy 80,6 centa. „Ak chceme dosiahnuť férové ohodnotenie práce žien v našej spoločnosti, musíme si všímať faktory ako rodová segregácia na trhu práce, nedostatok flexibility v pracovnom čase, tradičné rodové rozdelenie rolí v starostlivosti o členov rodiny,“ upozornili odborníci z inštitútu.

Inštitút sa odvolával na údaje Eurostatu za rok za rok 2018, keď bol mzdový rozdiel medzi pohlaviami na Slovensku 19,4 percenta. Rok na to však bola situácia ešte horšia, štatistický úrad uviedol, že rozdiel v mzdách žien a mužov bol 20,2, pokiaľ išlo o priemerné hrubé mesačné mzdy. Muži v priemere zarábali mesačne v hrubom 1 399 eur, ženy o 283 eur menej, teda 1 116 eur.

Koronavírus v zamestnaní
Neprehliadnite

Návrh smernice o rovnakých platoch pre ženy a mužov je pripravený

V rámci celej EÚ platí, že ženy zarobia v priemere o 16 percent menej ako ich mužskí kolegovia. Prieskum Európskej konfederácie odborových zväzov o rozdieloch v príjmoch medzi ženami a mužmi odhalil, že férové odmeňovanie žien teoreticky nastane v Európskej únii až v roku 2104.

Zhoršenie kvality života

Inštitút pre výskum práce a rodiny zrealizoval počas karanténnych opatrení začiatkom leta 2020 online prieskum zmeny kvality života, na ktorom sa zúčastnilo 408 respondentov. Odhalil, že pre 47,8 percenta respondentov sa v tejto oblasti „určite zhoršila“ alebo „skôr zhoršila“, a to u o čosi viac žien: 48,5 percenta.

Zhoršila sa aj pre 44,5 percenta mužov. Obavy, že sa finančná situácia zhorší v budúcnosti, vnímalo viac žien, a to 39,3 percenta oproti 26,1 percenta mužov. V uvedenom čase sa podľa prieskumu celkovo sa znížila mzda u 60 percent žien a 58,7 percenta mužov, ktorí pracovali.