Z pohľadu seniorov je autonómia chápaná ako schopnosť postarať sa o seba samého, svoju domácnosť a nebyť odkázaný na pomoc iných. Táto autonómia je pre ich priaznivý duševný stav rovnako dôležitá ako pocit zmysluplnosti. Na druhej strane, starí ľudia obývajú väčšinou staršie domy a byty, v ktorých prežili roky života. V nich im však hrozí zvýšené riziko úrazov, ktoré sú piatou najčastejšou príčinou úmrtnosti dôchodcov. Preto je veľmi dôležité vytvoriť seniorom bezpečný domov – osamelo žijúci človek potrebuje bezpečné a známe prostredie.

Naliehavosť tohto problému potvrdzujú aj odhady prognostikov, podľa ktorých bude o desať rokov až 40 % domácností tvorených osamelo žijúcimi jednotlivcami.

MONSE upozorní na situácie kedy je potrebná okamžitá kontrola dohliadanej osoby
Zdroj: Monse
MONSE upozorní na situácie kedy je potrebná okamžitá kontrola dohliadanej osoby

Nový produkt v segmente striebornej ekonomiky
Ako dobrá voľba pre ochranu zdravia seniora, ktorý si praje starobu stráviť v domácom prostredí, sa ukazujú moderné technológie v segmente striebornej ekonomiky. Dokážu monitorovať osoby v interiéri aj v teréne a privolať pomoc v krízových situáciách. Mnohé riešenia však, bohužiaľ, pre nich nie sú vhodné. Staršie osoby nemajú takú jemnú motoriku, ako by bolo potrebné, zabúdajú na pravidelné nabíjanie zariadení, alebo časom aj to, ako sa obsluhujú. Práve z dôvodu odstrániť tieto slabiny vznikol systém MONSE, ktorý zabezpečuje nepretržitý dohľad nad osamelo žijúcimi seniormi a pomáha zvyšovať pocit bezpečia pre seniora aj jeho rodinu.

Zriadenie služby len s vedomím samostatne žijúcich seniorov a zdravotne znevýhodnených osôb
Zdroj: Monse
Zriadenie služby len s vedomím samostatne žijúcich seniorov a zdravotne znevýhodnených osôb

Ako systém funguje?
Základnou funkciou systému MONSE je monitorovať správanie dohliadanej osoby a ak bude neštandardné, upozorniť blízkych, že sa niečo deje. A to buď textovou správou alebo e-mailom. Podmienkou je, aby staršia osoba žila v domácnosti sama. Ani domáce zvieratko nie je problémom – MONSE ponúka možnosť nastaviť senzorické prvky tak, aby zohľadňovali psa alebo mačku pohybujúcich sa v domácnosti. Všetky sledované parametre je možné prispôsobiť si podľa vlastnej potreby.

Monitoring vykonáva senzorická sieť prostredníctvom bezdrôtových senzorov, ktoré zbierajú informácie o správaní seniora a vyhodnocujú ich pomocou špeciálnych algoritmov. V interiéri nie sú použité žiadne kamery alebo mikrofóny a nezasahuje sa do súkromia seniorov, keďže nevznikajú žiadne kamerové záznamy alebo zvukové odposluchy.

MONSE pomáha seniorovi aj mimo obydlia
Zdroj: Monse
MONSE pomáha seniorovi aj mimo obydlia

Bezpečne aj v exteriéri
Možnosť nepretržitého monitorovania sa vzťahuje aj na exteriér, napríklad pri práci v záhrade, na prechádzkach alebo na nákupe. S otázkou, ako to dosiahnuť, aby sa senior nemusel učiť nič nové a nezabúdal si zakaždým tzv. tracker doma, si v MONSE poradili jednoducho a efektívne. Na kľúče si senior umiestni prívesok MONSE mini, ktorý obsahuje lokalizáciu GPS a SIM kartu a má tiež SOS tlačidlo. Umožňuje komunikovať so seniorom v prípade rizikových situácií aj mimo domova.

Možnosť nepretržitého monitorovania sa vzťahuje aj na exteriér.
Zdroj: Monse
Možnosť nepretržitého monitorovania sa vzťahuje aj na exteriér.

Vďaka tomuto monitorovaciemu systému, ktorý môžeme nazvať aj modernou sociálnou službou, sa nové výzvy súvisiace s demografickým vývojom zdajú oveľa ľahšie zdolateľné. Systém prináša obom stranám pocit bezpečia a prispieva k zlepšeniu fyzickej a emocionálnej pohody.

Ak vás zaujal systém MONSE, viac informácií o ňom získate na stránke www.monse.sk.