Odkiaľ získame elektrinu, ak sa nespustia Mochovce?

Odkiaľ získame elektrinu, ak sa nespustia Mochovce?