Bez urýchleného zásahu štátu stúpne od nového roka cena tepla pre obyvateľov Nových Zámkov o viac ako 140 percent. Podľa výrobcu a dodávateľa tepla v meste, spoločnosti Bytkomfort, s. r. o., predstavuje toto zvýšenie v priemere 96 eur na domácnosť. Dôvodom zvýšenia cien sú extrémne zvýšené náklady na nákup primárneho paliva (plyn, drevná štiepka, elektrická energia) na výrobu tepla.

Na základe zákona o regulácii v sieťových odvetviach by mal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako orgán príslušný na konanie vydať rozhodnutia o cene tepla, v ktorých stanovuje maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla. K dnešnému dňu však rozhodnutie o cene tepla od ÚRSO doručené nebolo, upozornil konateľ spoločnosti Bytkomfort a zároveň viceprimátor Nových Zámkov Lukáš Štefánik.

„Už niekoľko mesiacov sa prostredníctvom Slovenského zväzu výrobcov tepla a Združenia bytových hospodárstiev na Slovensku pokúšame s vládou dohodnúť na urýchlenom prijatí takých legislatívnych zmien, ktoré zabezpečia prijateľné ceny tepla aj pre novozámocké domácnosti," povedal.

Bez urýchleného zastropovania cien tepla bude dosah na obyvateľstvo katastrofálny, ak nie priam likvidačný, upozornil viceprimátor.

Podľa slov Štefánika je nevyhnutné, aby vláda prijala systémové opatrenia a zastropovala cenu tepla aj pre odberateľov zásobovaných z centrálnych tepelných zdrojov, čo na Slovensku predstavuje viac ako dva milióny ľudí.

„V opačnom prípade budú musieť správcovia bytových domov na Slovensku v prvej polovici decembra rozposlať vlastníkom bytov mesačné zálohové predpisy, ktoré budú reflektovať skutočný nárast ceny tepla," skonštatoval. Situácia na trhu s energiami je v tomto období nestabilná. Vylúčené preto podľa Štefánika nie sú ani zmeny ceny tepla v priebehu vykurovacej sezóny.

Spoločnosť Bytkomfort je výrobcom a dodávateľom tepla do takmer 12-tisíc domácností, inštitúcií a nebytových priestorov v meste Nové Zámky. Prevádzkuje sústavu tepelných zariadení, ktorú tvoria Centrálny tepelný zdroj v Nových Zámkoch, Centrálna kotolňa v Hurbanove, blokové domové kotolne, odovzdávacie stanice tepla a príslušné tepelné rozvody.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračné foto
Neprehliadnite

Ani vysoké nedoplatky nemusia skončiť odpojením zákazníka