Výpadok daňových príjmov bol v minulom roku namiesto očakávaných dvoch miliárd eur iba na úrovni 42 miliónov eur.

V tomto roku by daňové príjmy mali rásť napriek spomaleniu ekonomiky vplyvom tretej vlny pandémie o päť percent. Vyplýva to z aktuálnej prognózy Inštitútu finančnej politiky (IFP).

V budúcom roku IFP očakáva rast daňových príjmov až o sedem percent, najmä vďaka dočerpaniu fondov EÚ z končiaceho programového obdobia a vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR.

„Stabilný vývoj daní zo spotreby a trhu práce za rok 2020 dopĺňa aj daň z korporátnych ziskov s minimálnym medziročným poklesom po zapracovaní takmer všetkých daňových priznaní za rok 2020,“ uviedol IPF.

Základom pre pôvodné negatívne očakávania bol približne sedempercentný pokles daňovo-odvodových príjmov počas krízy 2009.

Pokles v gastre a hotelierstve

Najväčší pokles v daňovo-odvodových príjmoch evidujú analytici v odvetviach najviac zasiahnutých pandémiou, ako sú gastro, hotelierstvo a oblasť umenia. Prepad sa týkal hlavne korporátnej dane.

Dlhodobý pohľad na čísla však ukazuje, že tieto sektory sa na zaplatenej korporátnej dani nepodieľali výrazným podielom ani pred príchodom pandémie. Z pohľadu veľkosti firiem najväčší prepad dane zaznamenali malé firmy s tržbami do 100-tisíc eur. Tie poklesli až o 25 percent, no tvoria len malý podiel na celkovej dani.

Pozitívny vývoj DPH

Druhou významnou aktualizáciou je pozitívny vývoj DPH. Silná DPH v druhom kvartáli 2021 sa podpísala pod sedempercentný medziročný rast výnosu a návrat k predkrízovým hodnotám. Silnejší rast DPH reflektuje rast efektívnej daňovej sadzby nad rámec výnosu, ktorý bol predpokladaný na základe makroekonomických veličín.

Vývoj na trhu práce v druhom kvartáli 2021 nepriniesol výraznejšie prekvapenia. Výnos dane z príjmov fyzických osôb, sociálnych a zdravotných odvodov sa vyvíjal v súlade s júnovou prognózou. S nástupom tretej vlny sa však očakáva spomalenie na konci roku 2021, čo sa premieta do nižšieho očakávaného výnosu. Naopak, silnejšie zotavovanie trhu práce v ďalších rokoch zvyšuje očakávané príjmy.

Na ilustracnej fotografi panelove bytove domy v bratislavskej Petrzalke.
Neprehliadnite

Majetok nikto neskryje. Trojnásobné dane z majetku by umožnili zásadné zníženie daní z príjmu