Novela zákona o správe daní (daňový poriadok) z dielne Ministerstva financií  vylúči daňovo nespoľahlivé osoby.

Cieľom právnej normy je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností.

Zákon v pondelok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Zodpovedných odmeníme

Mení sa hodnotenie daňových subjektov, tzv. index daňovej spoľahlivosti. Daňové subjekty, ktoré budú zodpovedne pristupovať k svojim daňovým povinnostiam (napríklad včasné podávanie daňových priznaní a platenie dane), budú odmeňované benefitmi.

Naopak, tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.

Vylúčení z funkcie

Ku skvalitneniu výberu daní a očisteniu podnikateľského prostredia prispeje  aj vylúčenie daňovo nespoľahlivých osôb.

„Zámerom je, aby mal správca dane na základe zákonom ustanovených dôvodov možnosť rozhodnúť o vylúčení osoby, ktorá je štatutárom spoločnosti, ktorá si však riadne neplní svoje povinnosti.

Týmto rozhodnutím bude fyzická osoba vylúčená z možnosti byť najmä štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách," spresnilo ministerstvo financií.

Pre znižovanie administratívnej záťaže sa zrušia zároveň osvedčenia o registrácii, tzv. kartičky. S týmto cieľom sa upravia aj príslušné ustanovenia zákonov o spotrebných daniach.

Transparentnosť bankových účtov

Nosným opatrením návrhu zákona je podľa ministerstva zavedenie povinnosti pre nových aj existujúcich platiteľov dane oznamovať Finančnému riaditeľstvu (FR) SR čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré používajú na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH.

S týmto opatrením súvisí zverejňovanie a aktualizácia zoznamu týchto bankových účtov platiteľov dane na webovom sídle FR SR.

Dopĺňa sa tiež povinnosť FR SR zverejňovať vybrané údaje aj o daňovníkoch, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na investície podľa zákona o dani z príjmov. Zároveň sa pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, znižuje daňové zvýhodnenie, ktoré spočíva v odpočte výdavkov na výskum a vývoj od základu dane, tzv. superodpočet.

Zníženie odpočtu výdavkov na výskum a vývoj sa prvý raz uplatní za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2022.

Priemysel 4.0

Zavádza sa tiež nový dočasný nástroj, ktorého účelom je podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou, teda produktívnych investícií s previazaním na priemysel 4.0.

Táto podpora je vo forme dodatočného odpočtu výdavkov na investície vo výške ustanoveného percenta z daňového odpisu z tohto majetku uplatneného v daňových výdavkoch závisiaceho od výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v percentách a eurách.

Cieľom je podporiť daňovníkov, ktorí sa rozhodnú vykonať investície do majetku s vyššou pridanou hodnotou a preinvestujú v úhrne najmenej 700 percent, respektíve 1400 percent priemernej hodnoty investícií.

Na snímke Vladimír Sirtoka, prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov
Neprehliadnite

Treba mať odvahu aj na razantné reformy. Napríklad na zrušenie dane z pridanej hodnoty