Nemeckí výrobcovia nápojov lobujú za zákaz ťažby bridlicového plynu

Zdroj: Flickr / Wilderness Committee

K výzve sa pripojilo viac ako 700 nemeckých firiem. Sú medzi nimi vodárne z Porúria, členovia nemeckého pivovarníckeho zväzu, zväzu výrobcov nealkoholických nápojov alebo podniky, ktoré predávajú minerálne vody.

„Pokiaľ nebudú k dispozícii dostatočné vedecké poznatky, nebudú vyhodnotené všetky riziká pre zdravie a pre životné prostredie a nebudú prijaté opatrenia, ktoré by týmto hrozbám zabránili, bude nasadenie štiepacej techniky nezodpovedné,“ uviedli firmy v spoločnom prehlásení.

Podľa odhadu geológov sa na nemeckom území nachádzajú zásoby bridlicového plynu, ktoré by pokryli spotrebu zemného plynu v krajine na obdobie desiatich rokov. Firmy však v piatok uviedli, že čistota vodných zdrojov a zdravie obyvateľov by mali mať vždy prednosť pred energetickými či hospodárskymi záujmami krajiny.

Nemecká konzervatívna únia CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej a sociálna demokracia (SPD), ktoré rokujú o vytvorení vlády, sa už zaviazali uzatvoriť moratórium na ťažbu bridlicového plynu. Podniky síce takéto moratórium vítajú, nepovažujú ho však za dostatočne silný právny nástroj, a preto volajú po zákaze hydraulického štiepenia (frakovania).

Ťažba plynu z bridlicových hornín prežíva boom v Spojených štátoch. Vďaka rozmachu ťažby sa v USA výrazne znížila cena plynu, čo poskytuje výhody americkým priemyselným podnikom. Ekológovia však tvrdia, že hydraulické štiepenie (frakovanie), pri ktorom sa plyn uvoľňuje rozbíjaním podzemných hornín pomocou chemikálií rozpustených vo vode, môže ohroziť zásoby podzemnej vody ležiacej nad ložiskom plynu.

Európska krajina sa zatiaľ k ťažbe bridlicového plynu stavia skôr zdržanlivo. Okrem ekologických aspektov bráni ťažbe aj väčšia hustota zaľudnenia. V Európe sú okrem toho iné geologické podmienky ako v USA a odhady zásob plynu sa nemusia zhodovať so skutočnosťou. Napríklad Poľsko, ktoré sa k ťažbe stavalo ústretovo, muselo odhady výrazne znížiť.