Prvá revízia výdavkov bola testom životaschopnosti projektu Hodnota za peniaze. Kľúčovým predpokladom pre lepšiu efektívnosť je nájsť úsporné opatrenia. Výkladnou skriňou z prvej trojice správ sa stala zdravotnícka analýza. Ukázala potenciál opatrení za 363 miliónov eur, teda 9 percent zo 4,5 miliardového balíka výdavkov na zdravotníctvo, minister sa zaviazal realizovať polovicu z nich v budúcom roku. V informatizácii je možné ušetriť 40 miliónov eur, tiež asi 9 percent výdavkov z pol miliardy, ktorá ide ročne na túto oblasť.

Na premietnutí do praxe, ale ešte treba pracovať. Naopak, doprava je z tohto pohľadu sklamaním. Na prevádzke a údržbe za miliardu sme spoločne identifikovali len jedno opatrenie za pol milióna eur.

Našim zadaním nie je šetriť peniaze, ako sa mylne častokrát interpretuje, ale poskytnúť občanom lepšiu hodnotu za vynaložené peniaze. Dôraz na „hodnotu“ je výsledkom kombinácie relatívne dobrej rozpočtovej situácie a ľavicovej vlády. Úspory sa tak majú preniesť do iných opatrení zlepšujúcich výsledky, napríklad v zdravotníctve lepšiu starostlivosť, v IT digitalizovaný styk so štátom a podobne. Tri analýzy s opatreniami schválila vláda ako súčasť rozpočtu verejnej správy. Znie to ako formalita, ale chceme, aby o nich hovorili politici a boli s nimi konfrontovaní v budúcnosti. Je to nástroj ako premeniť pekné analýzy a grafy na realitu.

Zásadný potenciál pre hodnotu za peniaze je v investíciách, nielen dopravných. Štandardná analýza prínosov a nákladov nie je samozrejmosťou. Namiesto toho často prevládajú emócie a pocity bez faktov a čísel. To sa v roku 2017 musí zmeniť. Chce to veľké upratovanie v dátach, metodikách, veľa diskusií dovnútra aj navonok. Každý veľký projekt prejde komplexným posúdením aj zo strany ministerstva financií, ako podmienka na začiatok verejného obstarávania.

Prvou zásadou pri rozmýšľaní nad projektmi je stanoviť si jasný cieľ. Cieľom samotného projektu Hodnota za peniaze je:

  1. hodnota - hľadať viac hodnoty v službách poskytujúcich štátom/zlepšovať blahobyt občanov
  2. úspora verejných financií
  3. prepojenie s rozpočtom
  4. analytické kapacity štátu a dáta a metodiky
  5. meniť kultúru rozmýšľania o verejných rozhodnutiach, politikov aj verejnosti

Len výdavky na cestné priority odhadlo ministerstvo dopravy na osem miliárd eur, čo je desatina slovenskej ekonomiky. Na celý zásobník diaľničných projektov je to dokonca 20 miliárd eur, teda štvrtina nášho HDP. Slovenské diaľnice by tak tvorili pomerne hustú pavučinu. Pritom ďalšie viac ako dve miliardy eur na plánované investície v železniciach vyzerajú ako drobné. Pri takýchto číslach sa potenciál na zlepšenie hodnoty pohybuje v miliardách. Slovensko potrebuje rýchlejšie, bezpečnejšie a komfortnejšie cesty. Otázka väčšinou nestojí, či niekde postaviť diaľnicu (alebo rýchlostnú cestu) alebo nie, ale na akej trase, v akom rozsahu a v akom poradí. Lebo zdroje sú obmedzené a modernizačný dlh má Slovensko aj v iných oblastiach. Najdrahšia diaľnica je v skutočnosti tá prázdna, nie tá, ktorá sa nepostaví.

Súčasťou projektu je tiež zlepšovanie analytických kapacít štátu. Doprava je na to silný kandidát. K etablovanému inštitútu na školstve tento rok pribudlo životné prostredie, sľubne sa vyvíjajú aj ďalšie ministerstvá.

Nad rámec analýz a grafov, chceme meniť kultúru rozmýšľania politikov aj verejnosti o verejných rozhodnutiach. Moje želanie na rok 2017 je, aby politici čo najviac namiesto „v súlade so zákonom“ vysvetľovali svoje výsledkové ciele a obhajovali svoje rozhodnutia ako tie najlepšie zo všetkých dostupných možností.

Autor je riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze na ministerstve financií