Zavedenie elektronického mýta na Slovensku sa omešká. Predpokladá to ministersto dopravy, ktoré počíta s dvoma termínmi pre spustenie výberu diaľničných poplatkov - najskôr s deväťmesačným oneskorením od 1. októbra 2009, prípadne až s ročným meškaním od 1. januára 2010. Dôvodom je stále prebiehajúce výberové konanie na dodávateľa mýtneho systému.

"V priebehu verejného obstarávania na poskytovateľa komplexnej služby elektronického výberu mýta uplatnili uchádzači revízne postupy, ktorých opätovné uplatňovanie zo strany uchádzačov poukázalo na nedostatky zákona o verejnom obstarávaní. Už dnes sa môžu posudzovať ako obštrukcia, respektíve šikanovanie verejného obstarávateľa a vznikajú veľké národohospodárske škody, čo je potrebné riešiť zmenou legislatívy," uviedlo ďalej ministerstvo dopravy.

Ministerstvo Ľubomíra Vážneho tak predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dva varianty návrhu nariadenia vlády o výške úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest prvej triedy pre rok 2009. V návrhoch zohľadňuje prechod na pripravovaný systém elektronického výberu mýta pre vozidlá s celkovou hmotnosťou od 3,5 tony.

Prvý variant navrhovaného nariadenia, pri ktorom sa mýto zavedie od 1. októbra 2009, je bez sadzby na jeden kalendárny rok pre automobily nad 3,5 tony. Sadzba mesačnej úhrady je adekvátne znížená, aby vozidlá od 3,5 do 12 ton neboli neprimerane spoplatnené.

Podľa tohto variantu majú dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 tony na kalendárny rok platiť naďalej 1 100 korún, na mesiac 300 korún a na týždeň 150 korún. Automobily od 3,5 do 12 ton majú v budúcom roku platiť na mesiac 1 660 korún, na týždeň 723 korún a na deň 260 korún. Pre vozidlá s hmotnosťou nad 12 ton majú platiť sadzby na mesiac 2 982 korún, na týždeň 1 325 korún a na deň 331 korún.

Druhý variant ponecháva štruktúru nálepiek v pôvodnom rozsahu pre prípad sprevádzkovania elektronického mýta od 1. januára 2010. Oproti prvému variantu obsahuje aj ročné sadzby pre automobily od 3,5 do 12 ton vo výške 13 500 korún a nad 12 ton 31 150 korún. Odlišné sú len poplatky pre vozidlá od 3,5 do 12 ton - na mesiac 2 600 korún a na týždeň 1 100 korún.