Príbeh slovenského protónového centra sa začal písať ešte v apríli 2010, kedy v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku otvorili Protónový terapeutický komplex. Podľa pôvodných plánov mal byť vytvorený slovensko-ruský podnik. Slováci mali zabezpečiť priestory a pracovníkov, ruská firma ProTom dodala techniku. Do roka mali byť liečení prví pacienti. K tomu však nikdy nedošlo.

Rusi totiž síce dodali zdroj protónového žiarenia, no chýbalo k nemu ešte ďalšie potrebné zariadenie. Projekt kvôli tomu roky stál. Až do roku 2104, kedy vtedajší minister školstva Peter Pellegrini poslal protónový urýchľovač späť do Ruska. Už o rok na to sa ale objavili ďalšie snahy oživiť staré plány. Podriadená organizácia ministerstva školstva Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) vypísalo výzvu, podľa ktorej malo dostať ružomberské centrum eurofondový príspevok 12,7 milióna eur a necelých 2,5 milióna eur zo štátneho rozpočtu.

Presne toľko mal stáť protónový urýchľovať, ktoré sa CVTI snažilo obstarať. Ako informoval týždenník TREND (44/2015) tender sa však nevydaril. Oslovené firmy totiž neprejavili záujem za daných podmienok dodať potrebný prístroj. Konkrétne ide o tri spoločnosti – IBA z Belgicka, Hitachi z Japonska a ruský ZAO Protom. Žiadnu z nich 15 miliónová zákazka nezaujala a keďže nebola predložená ponuka, projekt CVTI oficiálne ukončilo. Vyčlenené prostriedky z eurofondov narýchlo rozdelili medzi iné projekty.

Do tendra nechceli ísť

Po dvoch rokoch sen o vybudovaní slovenského Protónového terapeutického centra a vytvorení slovensko-ruskej spolupráce opäť ožíva. Jedna z minulosti oslovených firiem totiž zjavne zmenila postoj. ZAO PROTOM z Ruska v piatok podpísala so slovenským rezortom školstva zmluvu, v ktorej sa zaviazala na Slovensko bezodplatne dodať protónový urýchľovač. Zabezpečiť má aj jeho modernizáciu zodpovedajúcu aktuálne dostupným technologickým parametrom. Rovnako sa má postarať o zaškolenie pracovníkov na obsluhu a prevádzku zariadenia.

Úlohou CVTI je zastrešiť prvú etapu projektu - spoločné výskumno-vývojové pracovisko v oblasti protónovej terapie. Umiestnené bude v areáli spomínanej ružomberskej nemocnice, keďže tu už bola v minulosti postavená špeciálna budova za účelom prevádzky technológie protónového urýchľovača. Konkrétne má CVTI zabezpečiť výskumno-vývojový, odborný, technický a administratívny personál na realizáciu výskumno-vývojových aktivít pracoviska.

Trend.sk sa pýtal ministerstva školstva, čo sľúbili ruskej firme, že tento raz prejavila o spoluprácu záujem a čo budú jej zamestnanci robiť vo výskumno-vývojovom centre po zaškolení Slovákov. Rovnako, na akú dlhú dobu uzatvorili zmluvu so ZAO PROTOM a či si Protónové terapeutické centrum v Ružomberku vyžiada ešte nejaké dodatočné zdroje. Rezort odpovede prisľúbil zaslať v pondelok budúci týždeň.

Šetrná liečba

Úzku spoluprácu má v pláne rezort nadviazať aj s ďalšími partnermi a expertmi z Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, Onkologického ústavu sv. Alžbety, Slovenskej akadémie vied či z rezortu ministerstva zdravotníctva a ďalších relevantných vedecko-výskumných inštitúcií.

Hlavným zámerom zriadeného spoločného pracoviska bude sprevádzkovať upgradovanú technológiu protónového urýchľovača pre účely výskumu a vývoja. Tiež zabezpečiť fyzikálnu certifikáciu zariadenia na území Slovenska, respektíve Európskej únie. „Ide o predpoklad pre následný vývoj a implementáciu medicínskej časti, a tiež umožnenie nadväzujúcej etapy, na využitie aj v terapeutickej praxi,“ uvádza tlačový odbor ministerstva školstva.

Výhodou protónovej liečby je šetrnosť k zdravým tkanivám. Na rozdiel od fotónového žiarenia pri konvenčnej rádioterapii totiž pri nej možno meniť dolet protónov a ohýbať lúč, teda lekári dokážu protóny lokalizovať priamo do nádoru. Výhodné to je najmä pri liečbe nádorov mozgu a detských pacientov. V súčasnosti je tento typ šetrnej liečby slovenským onkologickým pacientom dostupný najbližšie v Česku v pražskom Protónovom centre. Liečbu v ňom slovenské zdravotné poisťovne preplácajú.