Na spoločné cezhraničné projekty medzi krajinami v strednej Európe pôjde z druhej vyhlásenej výzvy nového programového obdobia 75 miliónov eur z programu Interreg Stredná Európa. Eurofondy z tohto programu pôjdu na zelené investície či lepšiu dopravu vo vidieckych regiónoch. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Výzva je určená pre verejný a súkromný sektor vrátane malých a stredných podnikov, neziskové či medzinárodné organizácie. Záujemcovia môžu získať podporu napríklad na projekty na zvyšovanie odolnosti voči následkom klimatickej zmeny, projekty podporujúce udržateľnú spotrebu a obehové hospodárstvo, na ochranu prírody a rozvoj inovácií, ale aj na vylepšenie dopravnej siete.

MIRRI zdôraznilo, že žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa môžu predkladať do 17. mája. Podmienkou je zapojenie minimálne troch partnerov z troch rôznych krajín programu Interreg Stredná Európa.

„Program, ktorý slúži na podporu územia s rozlohou viac ako milión štvorcových kilometrov a prináša pozitívne zmeny pre takmer 150 miliónov obyvateľov, pomáha regiónom lepšie čeliť spoločným výzvam, ako sú hospodárska transformácia či zmena klímy. S našimi partnermi z Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska a Slovinska sa vďaka projektom z programu Interreg Stredná Európa snažíme vytvárať inteligentnejšiu, zelenšiu, lepšie prepojenú a lepšie spravovanú strednú Európu. Tomu pomáhajú financie z celkového 281-miliónového rozpočtu tohto programu,“ uviedla dočasne poverená ministerka investícií SR Veronika Remišová.

Úspešné projekty v minulom programovom období

MIRRI pripomenulo, že v minulom programovom období program Interreg Stredná Európa pomáhal pri ochrane lesov pred zmenou klímy či ochrane historických pamiatok. Podporu získal napríklad projekt SALUTE4CE, do ktorého bol zapojený aj Liptovský Mikuláš. Projekt podporil výsadbu pôvodnej a klimaticky odolnej vegetácie v lesoch.

Ďalším úspešným projektom bol podľa MIRRI tiež projekt Ruins, ktorého cieľom bolo vdýchnuť nový život stredovekým zrúcaninám prostredníctvom moderného riadenia a nového využitia. Výsledkom projektu je lepšia starostlivosť o pevnosť Bzovík v okrese Krupina a podpora turizmu v tejto oblasti.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí)
Neprehliadnite

Remišovej ministerstvo rozdalo státisíce eur na podporu digitálnych projektov aj vo vzdelávaní