Žiaci písali testy v apríli a ich výsledky z testov z matematiky a slovenského jazyka predstavujú doposiaľ jediný objektívny ukazovateľ ich vedomostí v porovnaní so žiakmi všetkých ostatných základných škôl.

Na popredných miestach oboch rebríčkov tento rok skončilo sedem škôl, medzi nimi Základná škola Slobodného slovenského vysielača z Banskej Bystrice, Súkromná základná škola na Bajkalskej ulici v Bratislave či Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla zo Stropkova.

Test z matematiky riešilo 40 880 deviatakov s priemernou úspešnosťou 52,7 percent. Tu je 20 škôl, ktorých žiaci dosiahli z matematiky najlepšie výsledky:

Základné školy, ktoré dosiahli najlepšie výsledky v matematike
poradie škola počet testovaných žiakov priemerná úspešnosť (v %)
1 ZŠ Slobodného slov. vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica 39 90,51
2 SZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava 17 90
3 ZŠ s MŠ, Súľov - Hradná 17 89,12
4 ZŠ s MŠ, Vrbovce 9 85
5 ZŠ s MŠ, Lazy pod Makytou 7 84,29
6 Spojená škola, ZŠ Košická a Gymnázium J. Hronca, Novohradská 3, Bratislava 15 84
7 CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, Stropkov 23 82,61
8 Súkromná ZŠ BESST, Limbová 3, Trnava 9 82,22
9 ZŠ s MŠ, Dolné Orešany 5 81
10 Súkromná ZŠ s MŠ, Borinská 23, Bratislava-Lamač 4 80
11 ZŠ s MŠ, Sasinkova 1, Lužianky 5 80
12 ZŠ s MŠ, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 17 79,71
13 ZŠ s MŠ, Povina 323, Povina 10 79,50
14 CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava 8 79,38
15 ZŠ s MŠ, Zalužice 450, Zalužice 13 79,23
16 ZŠ, Hrnčiarska ul. 795/61, Stropkov 12 79,17
17 ZŠ, Mudroňova 83, Bratislava 17 78,82
18 Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava 29 78,62
19 ZŠ, Školská 604/17, Heľpa 14 78,57
20 ZŠ s MŠ P. U. Olivu, Kátlovce 12 78,33
Prameň: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2015

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo v tomto roku 38 227 žiakov, pričom priemerná úspešnosť bola 62,6 percent. Tu je 20 škôl, ktorých žiaci dosiahli zo slovenčiny najlepšie výsledky:

Základné školy, ktoré dosiahli najlepšie výsledky v slovenskom jazyku a literatúre
poradie škola počet testovaných žiakov priemerná úspešnosť (v %)
1 Spojená škola, Vojenská 13, Košice 1 91,67
2 Cirkevná ZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, Stropkov 23 90,58
3 ZŠ s MŠ, Sasinkova 1, Lužianky 5 90
4 ZŠ Slobodného slov. vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica 39 84,72
5 Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou 32 84,64
6 Súkromná ZŠ pre intelektovo nadaných, Znievska 2, Bratislava-Petržalka 4 83,33
7 ZŠ s MŠ, Krčava 14 83,33
8 ZŠ s MŠ, Nižný Slavkov 15 83,06
9 ZŠ s MŠ, Vrbovce 9 82,87
10 ZŠ s MŠ, Malý Lipník 7 82,74
11 ZŠ s MŠ, Ulič 12 82,64
12 ZŠ, Školská 604/17, Heľpa 14 81,85
13 ZŠ s MŠ, Pčoliné 5 81,67
14 Súkromná ZŠ s MŠ, Borinská 23, Bratislava-Lamač 4 81,25
15 ZŠ, Mierová 1, Strážske 29 81,03
16 Súkromná ZŠ BESST, Limbová 3, Trnava 9 81,02
17 ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčin 17 80,64
18 ZŠ, Jána Švermu 6, Michalovce 86 80,47
19 ZŠ s MŠ, Školská 622/24, Brusno 20 80,42
20 Súkromná ZŠ, Slobody 1, Košice 8 80,21
Prameň: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2015

Žiaci, ktorí dosiahli v oboch testoch úspešnosť viac ako 90 percent, boli automaticky prijatí na strednú školu. Túto podmienku splnilo 1 305 žiakov, čiže 3,2 percenta všetkých deviatakov. Najviac ich bolo v Košickom kraji.

V budúcnosti by mali výsledky v Testovaní deviatakov získať mimoriadnu vážnosť. Minister školstva Juraj Draxler totiž avizoval, že by chcel celonárodným testom nahradiť prijímacie skúšky na stredné školy. Im by tak odpadla administratívna záťaž spojená s prijímačkami. Pre mnohých uchádzačov by to na druhú stranu zrejme znamenalo sprísnenie podmienok na prijatie.