Myslíte si, že vláda by mala dať do novely Zákonníka práce výhodnejšie podmienky pre očkovaných?

34 % Určite nie, je to diskriminačné voči ostatným zamestnancom

Martin Hrnko, predseda predstavenstva, QBSW
Zabezpečenie verejného zdravia zamestnancov zamestnávateľmi by sa nemalo riešiť novelou Zákonníka práce.

Ivana Molnárová, generálna riaditeľka, Profesia.sk
V spoločnosti by sme mali prestať s rozdeľovaním ľudí, že niekto je lepší niekto horší. Momentálne majú firmy problém nájsť kvalitných ľudí, táto zmena nepomôže k zlepšeniu dostupnosti pracovnej sily.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava
Už samotná táto otázka nám naznačuje, v akej absurdnej situácii sa nachádzame. A je len na nás, aby sme si zachovali sebaúctu a úctu k ostatným ľuďom. V tomto spočíva aj naša sloboda rozhodnúť sa vždy v súlade s vlastným presvedčením.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava
Už by mal konečne skončiť tento sanitárny apartheid. Ničí to firmy i vzťahy na pracovisku.

Tibor Gregor, výkonný riaditeľ, Klub 500
Toto opatrenie by priamo znevýhodňovalo tých zamestnancov, ktorí nemôžu byť očkovaní kvôli iným zdravotným obmedzeniam, alebo ktorí prekonali ochorenie covid-19, alebo sa nechcú dať zaočkovať z iných dôvodov. O to viac, ak je očkovanie dobrovoľné.

Tomislav Jurik, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Unipharma
Očkovanie proti Covidu, zvlášť keď nie sú známe jeho dlhodobé následky, má byť predmetom slobodného rozhodnutia každého občana. Akékoľvek nútenie do očkovania, vrátane zamýšľanej novely ZP o výhodách pre očkovaných, je diskriminačným opatrením voči tým, ktorí sa z rôznych dôvodov nechcú dať zaočkovať a je v rozpore so základnými právami občana SR zakotvenými v Ústave slovenskej republiky.

Milan Hrbek, advokát, partner, Černejová & Hrbek
Na takéto zmeny asi bude treba zmeniť Ústavu. Možno aj zrušiť, aj tak iba prekáža v realizovaní politiky "V záujme dobrej veci".

Borek Simandl, riaditeľ, FINEP SK
Myslím, že více než restrikcím a zvýhodněním by se měla vláda soustředit na případné vysvětlování důležitosti očkování či usnadnění možnosti nechat se očkovat. A pak je již jen každého volba, jestli se očkovat nechá nebo bude riziko vážného průběhu dobrovolně podstupovat.

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko, a.s.
Diskriminace zůstane diskriminací i kdyby si politici stokrát odhlasovali, že je to zákonné. Rozeštvávat a rozdělovat společnost a navíc při tom přehazovat zodpovědnost na zaměstnavatele je nejen alibistické, ale i zbabělé a nemorální. Ale oni vědí proč to dělají…

Elena Kohútiková, podpredsedníčka dozornej rady, VÚB, a.s.
Dávať iné podmienky pre očkovaných zamestnancov by bolo nesystémové riešenie. Toto to zákonníka práce určite nepatrí.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Ivan Harant, konateľ, MIP, s.r.o.

Martina Mundierová, CEO, MST Partners, s.r.o., Bratislava

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Peter Krúpa, generálny riaditeľ, Hubert J.E.

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o.

31 % Určite áno, je to v záujme ochrany verejného zdravia všetkých

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Zvažoval som, ako odpoviem. Keď sa nad tým ale zamyslím naozaj poriadne, nedá mi odpovedať niečo iné, ako to, že očkovať sa proti Covidu je v záujme všetkých. Očkovaní by jednoznačne mali byť zvýhodnení, a to vhodným spôsobom, ktorý by som ale rád nechal v rámci stanovených mantinelov práve na zamestnávateľov.

Pavol Štuller,  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, JAVYS, a.s.
Zamestnávatelia  musia mať legitímny nástroj na zaistenie chodu firiem aj v období pandémie. Vzhľadom na realitu, keď nie je možné ani zisťovať u zamestnancov či sú, alebo nie sú zaočkovaní, je nanajvýš žiadúce, aby existovala všeobecná právna úprava, ktorá umožní zamestnávateľom získať prehľad, pozitívne motivovať zodpovedných zamestnancov a na základe toho riadiť a plánovať. Takáto úprava mala na Slovensku dávno byť, debata o jej zavedení už takmer ex post sa môže minúť účinku.

Peter Kubovič, managing partner a advokát, HKP Legal, s.r.o., Bratislava
Výhody pre zaočkovaných (primárne ako motivácia k očkovaniu) by mali byť zakotvené v čo najširšej možnej miere - keďže lepší spôsob, ako sa dostať z pandémie, zatiaľ neexistuje...

Martin Melišek, CFO, Softec
Vnímam povinnosť zamestnávateľa chrániť zdravia zamestnancov a preto zamestnávateľ musí mať možnosť prijímať rozdielne opatrenia pre nezaočkovaných a pre zaočkovaných. A tie opatrenia sa nedajú hodnotiť ako výhodnejšie, určite by mali byť voľnejšie pre zaočkovaných, ktorí predstavujú nižšie riziko pre kolegov ale aj pre zamestnávateľa pri zabezpečení výrobného procesu.

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
V dávnej minulosti počas minulého režimu prebehlo niekoľko povinných očkovaní a nikto nereptal. Dnes keď si to verejný záujem vyžaduje tak najviac protestujú tí čo o tom najmenej vedia. Ľudstvo sa musí brániť nedoziernym následkom prípadnej nezvládnutej pandémie. Kto nie je očkovaný, nech sedí zavretý doma.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava
Určite áno, zároveň by mala zamestnávateľom poskytnúť omnoho viac podpory pri odmeňovaní zaočkovaných zamestnancov.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 
Očkovanie je jediná cesta ako sa zbaviť tej Covidovej pliagy, a preto by malo byť umožnené motivovať pracovníkov, ktorí sa chcú dať očkovať. Každý jeden nový očkovaný znižuje riziko nákazy seba, rodiny alebo svojich kolegov v práci.

Roman Berger, výkonný riaditeľ, Niké
Myslím, že áno, ale neverím, že to niekedy niekto urobí.

Ivan Paule, partner, TPA Audit
Mali by sme hľadať cestu do normálu ale pre to potrebujeme vedieť ako na tom sme. Informáciu o tom kto je zaočkovaný, ktorú si od Vás v Rakúsku vypýtajú v každej reštaurácii, si neviete od zamestnanca legálne vypýtať vo firme. No a ak budeme vedieť ako na tom sme, potom môžeme riešiť aj voľnejší režim pre očkovaných.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Ja som dokonca za zákonom povinné očkovanie zo zákona pre všetkých. Výnimku z povinnosti len na základe odporučenia lekára.

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o.

Pavol Cvik, advokát a managing director, Pavol Cvik – advokát, s.r.o., Bratislava

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

14 % Skôr nie, vláda by mala navrhnúť iné legislatívne riešenia

Andrea Vančíková, riaditeľka Human Capital Services, Grant Thornton
Nie som presvedčená, že túto otázku má riešiť Zákonník práce. Každopádne, firmy by mali mať možnosť rozhodnúť, ako ochrániť zdravie svojich zamestnancov voči tým, ktorí sa na spoločnej ochrane a bezpečnosti nechcú podieľať. Rovnako by mala byť postihnuteľná aj karanténa, ak zamestnanec nebol zaočkovaný. Pre slovenské podnikateľské prostredie je zásadné, aby zamestnanci cítili spoluzodpovednosť za verejné zdravie, a tým pádom za zdravie svojich kolegov a osud firmy, ktorá ich živí.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Neviem si predstaviť konkrétne výhody pre očkovaných súvisiace so Zákonníkom práce. Skôr by som očakával, že Zákonník práce dá právo zamestnávateľom požadovať od zamestnancov alebo nových zamestnancov očkovanie.

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice
Neviem či by to bol správny krok.  Veď aj ten kto každý rok  sa dá očkovať proti chrípke, nemá v práci žiadne  výhody.....

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava
Nemyslím si, že to patrí priamo do zákonníka práce, aj keď ten by mal umožňovať zamestnávateľom nejaký rozumný rozsah právomocí aj v tejto oblasti - napr. ak zamestnanci poskytujú služby, zamestnávateľ by mohol mať právo vyžadovať od nich preukázanie sa testom alebo očkovaním, ako určitá obdoba zdravotných preukazov v potravinárstve...

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Nemyslím si, že taká ùprava je potrebná v Zákonníku práce. Dá sa určite nájť jednoduchšie riešenie.

Ján Majerský, managing director, Proma

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Michal Rybárik, predseda, Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu 

12 % Skôr áno, zamestnávatelia nemajú inú možnosť, iba zvýhodniť očkovaných

Marcela Tokošová, riaditeľka, v.d. Kovotvar v Kútoch
Nie priamo do Zákonníka práce, no určite by mala vláda prikročiť k plošnejšej podpore zaočkovaných a to sa dá prostredníctvom zamestnávateľov. Zatiaľ sa podporujú iba nezaočkovaní - ich práva. Na práva zaočkovaných, aby ich deti mohli chodiť do škôl a oni sami do práce, nehľadí nikto!

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.
Myslím si, že rozhodnutie zvýhodňovať zaočkovaných by mal mať v rukách zamestnávateľ. Ak je na to potrebná úprava zákonník práce, tak ja by som bol za.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko 

9 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC
Toto je pekný prípad toho, ako zasahovanie vlád do vzťahov zamestnancov konkrétnej firmy so zamestnávateľom zbytočne komplikuje veci a bráni rozumnému usporiadaniu vecí.

Richard Willmann, riaditeľ, crooce.com
Tak strašne sa všetci boja nahnevať voličov, že ani Sulík to nechce spočítať v Exceli. Očkovanie má byť povinné. Raz to tak bude. Žiaľ, čím neskôr, tým väčšie ekonomické straty a straty na ľudských životoch nás čakajú.

Ivan Košalko, prezident, Podnikateľská aliancia Slovenska
Pokiaľ vo firmách funguje komunikácia medzi vedením a zástupcami zamestnancov, dohodnú sa na optimálnom riešení aj bez potreby úprav v Zákonníku práce.

Peter Halász, konateľ, Jaga Group
Nie som si istý či je Zákonník práce to správne miesto, resp ten správny nástroj na tento účel. Mám pocit, že štát je trochu alibistický a politici sa snažia pre nich nepopulárnu agendu zvýhodnenia zaočkovaných preniesť na kohokoľvek okrem seba. Jednoznačne treba povedať, kto nie je očkovaný, nemôže mať rovnaké podmienky ako očkovaný. A to nemôžu povedať ani zamestnávatelia, ani Radošinské naivné divadlo, ani krčmár . To musí povedať štát.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Najlepšie riešenie by bolo, ak by vláda nediktovala podmienky cez zákonník práce, ale aby umožnila dohodnúť sa firmám a ich zamestnancom na akejkoľvek forme zvýhodnenia.

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava
Je to vecou zamestnávateľov a zamestnancov, myslím, že na to netreba osobitnú zákonnú úpravu; zákony nie sú na to, aby riešili každú jednotlivú situáciu, ale len kľúčové, všeobecne významné, otázky.