Sociálna poisťovňa (SP) dočasne upravila možnosti využitia rezervačného systému, pomocou ktorého sa v bežnej prevádzke možno elektronicky objednať na termín spísania žiadosti o niektorý z dôchodkov priamo v pobočke. Dôvodom je skrátenie úradných hodín pobočiek a obmedzenie pohybu návštevníkov v ich priestoroch v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Aj napriek prijímaným opatreniam sa podľa SP neobmedzuje možnosť žiadať o dôchodkové dávky. „Dočasne bude preto rezervačný systém využívaný na elektronický zber formulárov, pomocou ktorých poistenci môžu iniciovať konanie o ich dôchodku," uviedla poisťovňa. Po vstupe do rezervačného systému na stránke www.socpoist.sk treba zadať druh dôchodku, ktorý si chce občan vybaviť, zadať pobočku alebo pracovisko podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa a následne odoslať formulár.

Štát konečne napráva krivdu na najstarších dôchodcoch.
Neprehliadnite

Doležal prosí ľudí, aby požiadali o bezplatné doručenie dôchodkov až domov

Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie mailu, ale približne do troch pracovných dní bude žiadateľa kontaktovať pracovník príslušnej pobočky a v závislosti od jeho konkrétnej situácie ho bude podrobne informovať o ďalšom postupe. „Ak sa poistenec rozhodne doručiť Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodku po vytlačení a ručnom vyplnení poštou alebo osobne do schránky pri vstupe do pobočky, môže tak urobiť a potom už bude nasledovať rovnaký postup ako v prípade elektronického podania," vysvetlila poisťovňa.