Stav lesov v krajinách EÚ sa zhoršuje, a to aj napriek tomu, že lesnatosť v Únii sa za posledných 30 rokoch zvýšila. Vyplýva to zo správy o stratégii lesného hospodárstva EÚ na obdobie 2014 – 2020, ktorú v pondelok zverejnil Európsky dvor audítorov (EDA).

Podľa audítorov postupy udržateľného obhospodarovania majú zásadný význam na zachovanie biodiverzity a riešenie zmeny klímy v lesoch. Upozornili, že v oblastiach, v ktorých má Únia plnú právomoc konať, mohla Európska komisia prijať dôraznejšie opatrenia na ochranu lesov.

Boj proti nezákonnej ťažbe

Dalo sa urobiť viac aj v boji proti nezákonnej ťažbe dreva a zlepšiť opatrenia na rozvoj vidieka v oblasti lesného hospodárstva v oblasti biodiverzity a zmeny klímy.

Financovanie z rozpočtu EÚ určené na zalesnené plochy je nižšie ako financovanie určené na poľnohospodárstvo, hoci plocha pokrytá lesmi a plocha využívaná na poľnohospodárstvo sú takmer rovnaké.

Na snímke vojenské lesy počas predstavenia systému evidencie dreva vo Vojenskom obvode Záhorie pri Malackách 7. júla 2021. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Zbraňou proti klimatickým zmenám by mohla byť výsadba nových lesov, tvrdia vedci

EÚ financuje lesné hospodárstvo menej ako 1 percento rozpočtu spoločnej agropolitiky a sústreďuje sa na podporu ochranných opatrení a podporu výsadby a obnovy lesnatých plôch. Financovanie určené na lesné hospodárstvo sa z 90 % poskytuje prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

„Lesy majú viac funkcií a slúžia na environmentálne, hospodárske a sociálne účely a stanovenie ekologických hraníc, napríklad na využívanie lesov na výrobu energie, stále prebieha,“ uviedol Samo Jereb, člen EDA zodpovedný za túto správu.

Les ako zachytávač uhlíka

Spresnil, že lesy môžu slúžiť ako významný zachytávač uhlíka a pomáhať obmedzovať následky zmeny klímy, ako sú lesné požiare, búrky, suchá a klesajúca biodiverzita, avšak len, ak sú v dobrom stave.

Audítori zistili, že politika EÚ sa zaoberá biodiverzitou a zmenou klímy v lesoch, ale jej dosah je obmedzený. Hoci sa napríklad nariadením EÚ o dreve zakazuje uvádzať nezákonne vyťažené drevo a výrobky z dreva na trh EÚ, k nezákonnej ťažbe dreva dochádza.

Na snímke minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) počas 19. rokovania vlády SR v Bratislave 30. júna 2021. FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

Administratívne prejdú Lesy SR pod ŠOP od januára 2022, avizoval Budaj

Členské štáty toto nariadenie presadzujú nedostatočne a chýbajú účinné kontroly, aj na strane eurokomisie. Tá dôsledne nevyužíva diaľkové snímanie (údaje z družíc) na menej nákladné, ale efektívne monitorovanie rozsiahlych lesných plôch.

Riešenia nízkej biodiverzity

EÚ už prijala viacero stratégií na riešenie nízkej biodiverzity a ochrany lesov, EDA však zistil, že kvalita ochranných opatrení v lesných biotopoch je aj naďalej problematická. Hoci z 85 percent posúdení chránených biotopov vyplýva zlý alebo nedobrý stav ochrany, cieľom väčšiny ochranných opatrení je zachovanie a nie obnova stavu.

Niektoré projekty zalesňovania obsahujú zhluky monokultúr, pričom premiešaním rozmanitých druhov by sa zlepšila biodiverzita a odolnosť voči požiarom, suchu a škodcom.

NÁDEJNÝ KANDIDÁT
Naklonovať mamuta
by vraj podľa vedcov
aj teoreticky šlo.
Neprehliadnite

Návrat do doby ľadovej: Vedci naklonujú slona s mamutom. Stáť to bude 15 miliónov dolárov

Audítori dospeli k záveru, že opatrenia na rozvoj vidieka majú na lesnú biodiverzitu a odolnosť proti zmene klímy len malý dosah čiastočne pre skromné výdavky na lesy (3 percentá všetkých výdavkov na rozvoj vidieka) a nedostatkom v koncepcii opatrenia.

Vytvorenie plánov obhospodarovania lesov – podmienka na získanie prostriedkov z EPFRV – poskytuje malú istotu, že financovanie bude smerovať na environmentálne udržateľné činnosti. Okrem toho v spoločnom systéme monitorovania EÚ sa nemerajú účinky opatrení v oblasti lesného hospodárstva na biodiverzitu a zmenu klímy.