Pašované cigarety predávané na Slovensku väčšinou pochádzajú z Ukrajiny. Tam boli oficiálne vyrobené aj zdanené. Vzhľadom na nízku sadzbu spotrebnej dane však predajná cena bežných značiek dlhých cigariet na Ukrajine nepresahuje 15 korún za škatuľku.

Tieto cigarety sa potom dostávajú na Slovensko, kde ich môže konečný spotrebiteľ podľa prieskumu TRENDU aj v západnej časti krajiny kúpiť za približne 33 korún za škatuľku. Samozrejme, bez toho, aby z nich na Slovensku bola zaplatená spotrebná daň a DPH. Pašovanie cigariet spôsobuje straty predovšetkým štátu, a to v podobe nevybratých daní, ktoré by získal z predaja oficiálnej produkcie.

Slovenský trh spotrebuje približne 30 percent, zvyšná časť putuje ďalej do Česka a krajín západnej Európy.

Malé ryby

Legálne je možné si na Slovensko bez dane a cla priviezť dvesto kusov cigariet na osobnú spotrebu. Pašeráci tento limit obchádzajú tak, že prekračujú hranicu niekoľkokrát denne.

Tento dovoz nemožno priamo postihnúť, nelegálnym sa stáva, až keď sa cigarety stávajú predmetom čierneho obchodu. Úplne nelegálny dovoz realizujú pašeráci, ktorí sa snažia jednorazovo previezť väčšie množstvo cigariet. Tieto sú pri odhalení colnými orgánmi zhabané a zlikvidované.

Najviac zaistených pašovaných cigariet má na krabičke ukrajinský kolok. Podľa hovorkyne Colnej správy SR Silvie Balázsikovej kvôli eliminácii rizika pašeráci často prechádzajú na menšie dodávky cigariet v osobných autách alebo ich ukrajinskí občania prevážajú vo svojej batožine či priamo na vlastnom tele.

Organizované skupiny pašované cigarety potom skupujú od drobných pašerákov a ďalej distribuujú.

Podľa informácií TRENDU jedna organizovaná skupina venujúca sa distribuovaniu pašovaných cigariet dokáže týždenne zobchodovať 2,5 tisíca kartónov cigariet. Ročne na tejto činnosti zarobí zhruba 12 mil. Sk.

Dokazovať tejto skupine páchanie trestných činov je však často zložité, pretože pri šikovnej obhajobe sa chyteným len ťažko dokazuje, že sa venujú distribúcii pašovaných cigariet a že pôsobia v rámci organizovanej skupiny.

Preto ak colníci nevedia dokázať, že zadržané cigarety boli na územie Slovenska prepašované, často môžu celý prípad len odstúpiť daňovým úradom.

Tento fakt je nepríjemný aj vzhľadom na to, že na území Slovenska vzniká čoraz viac medziskladov pašovaných cigariet, ktoré putujú na trh západnej Európy.

Podľa správy Colného riaditeľstva SR bolo vlani zistených 2 309 prípadov pašovania cigariet, pri ktorých bolo zaistených viac ako 17 miliónov kusov cigariet. Uvedené čísla však skreslilo odhalenie kontajnera falošných cigariet značky Marlboro vlani v máji v Komárne, pri ktorom bolo naraz zaistených viac ako sedem miliónov kusov cigariet.

Až 95 percent zo všetkých odhalených prípadov pašovania cigariet sú prípady pašovania malých množstiev cigariet od jedného do päťdesiat kartónov. To predurčuje aj štruktúru spôsobu nelegálnej prepravy. Takmer pri polovici odhalených prípadov boli cigarety pašované v aute. Nasledujú autobusy a chodci.

Problémové Vyšné Nemecké

Pomerne malý počet prípadov pašovania bol odhalený v nákladných automobiloch a vo vlakoch. Podľa Colného riaditeľstva SR je však „vysoká pravdepodobnosť“, že skutočné percento pašovania týmito druhmi prepravy je „oveľa vyššie“. Problémom na hranici je korupcia, ktorá trápi colné riaditeľstvo rovnako ako Úrad hraničnej a cudzineckej polície.

Ešte pred dvoma rokmi bolo možné prejsť cez hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom v podstate bez colnej kontroly. Colník si plnil povinnosti veľmi ležérne a obsah dvoch veľkých plastových vriec v batožinovom priestore mikrobusu s ukrajinským šoférom a dvoma pasažiermi skontroloval jedným náhodným dotykom rukou.

Drvivá väčšina odhalených prípadov spadá pod Colný úrad Čierna nad Tisou. Hlavným dôvodom je podľa správy colného riaditeľstva skutočnosť, že v jeho kompetencii sa nachádza cestný hraničný priechod Vyšné Nemecké, ktorý je „najfrekventovanejším miestom vstupu“ nelegálne dovážaných cigariet na Slovensko.

Na Slovensku zaistené pašované cigarety podľa kolkov
(2002,%)

PRAMEŇ: Colné riaditeľstvo SR

V minulom roku colníci zadržali celkovo až 80 rôznych značiek pašovaných cigariet. Rebríčku dominujú ukrajinské značky a medzinárodné značky, ktoré sa vyrábajú na Ukrajine. Len približne pätina z cigariet pašovaných na Slovensko je podľa colného riaditeľstva určená pre slovenský trh. Zvyšok putuje ďalej do Českej republiky a západnej Európy.

Až 61 percent zo zadržaných pašovaných cigariet malo ukrajinské kolky. Z týchto cigariet bola spotrebná daň odvedená na Ukrajine. Tretina cigariet nemala žiadne kolky. Práve pri nich je podľa colného riaditeľstva „silný predpoklad“, že konečným miestom určenia je tretia krajina a cez Slovensko len tranzitujú. O zvyšné dve percentá sa podelili cigarety s moldavskými, ruskými, bulharskými, bieloruskými a slovenskými kolkami.

Pomoc Britov

Aj kvôli tomu, aby sa obmedzil takýto tranzit pašovaných cigariet po Európe, pomáha slovenským colníkom aj Britská colná správa. Tá na Slovensku v tomto roku pomáhala vyškoliť špeciálne operatívne skupiny na odhaľovanie nelegálneho dovozu cigariet. Medzi oboma colnými správami prebieha vzájomná výmena informácií o aktivitách organizovaných skupín zaoberajúcich sa obchodovaním s pašovanými cigaretami. S. Balázsiková pripúšťa, že Briti pomáhajú slovenským colníkom aj v snahe o zníženie nelegálneho dovozu cigariet do svojej krajiny.

Nelegálne prepravené cigarety na území SR
Rok Množstvo cigariet Colná hodnota Colný dlh
(mil. ks) (mil. Sk) (mil. Sk)
2000 19,46 24,33 38,92
2001 14,65 18,31 29,3
2002 17,38 21,73 34,77
1. polrok 2003 5,83 7,28 11,65
PRAMEŇ: Colné riaditeľstvo SR

Cez Slovensko totiž neraz putujú aj pašované cigarety, o ktorých značky na našom území nie je záujem, preto sa tu ani nepredávajú, ale sú priamo určené na tranzit do ostatných krajín Európy vrátane Veľkej Británie.

Ako to funguje

Spotrebiteľ v EÚ je náročnejší ako slovenský. Chce ušetriť, ale zároveň nedôveruje cigaretám s kolkami, prípadne nápismi v azbuke. Spôsob pašovania na trhy EÚ, ktorý využívajú zločinecké skupiny, sa označuje ako kruhová cesta.

Cigarety oficiálne vyrobené napríklad vo Veľkej Británii, alebo v Nemecku sa legálne vyvezú do zahraničia. Produkcia určená na export v krajine výroby nepodlieha zdaneniu. Vyvezené cigarety sa zdania v krajine s výrazne nižšou sadzbou spotrebnej dane. Nespotrebujú sa na jej trhu, ale následne sa nelegálne vracajú na trhy členských krajín únie vrátane krajiny pôvodu.

Množstvo zaistených cigariet v SR
(ks cigariet)
2 002 2 003
1. štvrťrok 2. štvrťrok 1. štvrťrok 2. štvrťrok
2 261 031 10 172 283 1 030 000 4 795 870
PRAMEŇ: Colné riaditeľstvo SR

V minulosti sa na daňové úniky pri predaji cigariet využívali krajiny ako Andorra alebo Cyprus. Po sprísnení colného dohľadu v týchto štátoch sa organizovaný zločin sústredil na krajiny bývalého Sovietskeho zväzu.

Medzinárodné združenie colných orgánov Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) RILO Moskva, ktoré vzniklo a funguje podľa štandardov Svetovej obchodnej organizácie, sa podľa denníka RBC Daily domnieva, že organizované skupiny pašujú cigarety z EÚ späť do EÚ práve cez Rusko a ostatné štáty SNŠ, najmä Ukrajinu. Rusko ani Ukrajina, ktoré majú veľmi nízku sadzbu spotrebnej dane z cigariet, tým priamo netrpia. Cigarety cez ich územie putujú ďalej na západ. Podiel pašovaných cigariet na ruskom trhu podľa oficiálnych údajov nepresahuje dve desatiny percenta.

Do Ruska a späť 

Štátny colný výbor Ruskej federácie uvádza, že o pašovaní svedčí rýchly nárast ruského exportu cigariet na Ukrajinu. Na Ukrajine končí až 79 percent ruského exportu cigariet, napriek tomu, že podľa RILO Moskva sa na Ukrajine predá ruských cigariet zhruba toľko ako vo zvyšných krajinách SNŠ. Podiel Ukrajiny, ktorá má štyri vlastné tabakové fabriky, by mal byť na ruskom exporte najviac polovičný.

Zaistené cigarety na Slovensku podľa miesta zaistenia
(ks cigariet)
2 003
1. štvrťrok 2. štvrťrok
Hraničný prechod vstup 712 720 658 210
Hraničný prechod výstup 96 008 104 900
Vnútrozemie 221 275 4 032 760
PRAMEŇ: Colné riaditeľstvo SR

Prácu pašerákom zjednodušuje existencia zón voľného obchodu medzi krajinami SNŠ, ktorá umožňuje predĺžiť exportno-importný kanál. Čím je kanál dlhší, tým ťažšie je dokázať trestný čin a nekalý úmysel. Cigarety zo západnej Európy fyzicky putujú do Ruska a odtiaľ tranzitom na Ukrajinu. Na Ukrajine sa z nich zaplatí spotrebná daň a ďalej už ide o nelegálny vývoz späť do Nemecka. Aj napriek zložitej konštrukcii stoja v Nemecku nemecké cigarety, ktoré fyzicky obehli Rusko, Ukrajinu a ďalšie štáty polovicu z ceny, ktorú treba zaplatiť za lokálne zdanené cigarety.

Foto – Miro Nôta