Plán obnovy a odolnosti pokrýva všetky oblasti, ktoré má takýto materiál obsahovať, správne hodnotí dnešnú východiskovú pozíciu Slovenska, no celkový zámer je rozptýlený do veľkého množstva ambicióznych cieľov, ktoré zrejme nebude možné všetky naplniť. V stanovisku k tomuto materiálu to uviedla Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), podľa ktorej kvalitu plánu obnovy poznačila chýbajúca široká diskusia pri jeho príprave.

Z pohľadu členov komory sú základnými podmienkami pre naplnenie cieľov plánu obnovy a odolnosti zlepšovanie podnikateľského prostredia, štandardná vymáhateľnosť práva a efektívna verejná správa prejavujúca sa v nízkej administratívnej náročnosti podnikania. V neposlednom rade je to zastavenie úpadku školstva a zdravotnej starostlivosti a ich prevedenie na krivku kvalitatívneho rastu," uviedla SOPK. Plán podľa komory nedostatočne uvádza napríklad opatrenia v priemysle.

Na fotke je terajší podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky Eduard Heger.
Neprehliadnite

Predloženým plánom obnovy Európu nedobehneme, tvrdí KOZ

Jedným z dôvodov, prečo podľa SOPK utrpela kvalita materiálu, je chýbajúca široká diskusia pri jeho príprave. „Rovnako negatívne je možné hodnotiť aj spôsob prerokovávania plánu na okrúhlych tematických stoloch v marci, keď už prakticky nebol priestor na uplatnenie viacerých pripomienok," tvrdí SOPK. To, že kvalita plánu utrpela neštandardne nízkym zapojením tých, ktorých sa bezprostredne dotýka, podľa komory potvrdil aj počet ohlasov počas medzirezortného pripomienkového konania.

SOPK kritizuje aj chýbajúci zámer na zníženie daňového a odvodového zaťaženia, ktorý jej členovia dlhodobo považujú za najväčšie prekážky podnikania na Slovensku. Úlohou štátnej administratívy je podľa komory pred úvahami o zvyšovaní daní a odvodov hľadať najprv zdroje a úspory v súčasnosti predimenzovanej verejnej správe. Naopak, správny je zámer novelizovať stavebný zákon, čo vytvorí predpoklady na zníženie korupcie. V oblasti vymožiteľnosti práva vzniká podľa SOPK otázka, nakoľko je reálne dosiahnutie požadovaného výsledku s projektom súdnej mapy, ktorý narazil na zásadný odpor u tých, ktorí v rámci neho budú pracovať.

Komora je presvedčená, že aj pri už vyjadrenej nespokojnosti s priebehom prípravy plánu obnovy a odolnosti a s nasledujúcim pripomienkovým konaním, je treba využiť všetky možnosti na vzájomný dialóg. „Len tak bude možné dosiahnuť efektívne využitie prostriedkov získaných aj z iných fondov Európskej únie. Bolo by totiž veľmi zlé, keby výsledkom Plánu obnovy a odolnosti bolo chudobnejšie a zadlženejšie Slovensko, čo súčasný rámec vôbec nevylučuje," dodala SOPK.