Minulý mesiac organizovalo Centrum pre štúdium korupcie Univerzity v Sussexe podujatie, na ktorom s príhovorom vystúpil Mo Ibrahim. Tento sudánsko-britský miliardár je vášnivým obhajcom dobrého riadenia a lepšieho vedenia. Prostredníctvom svojej nadácie sa snaží v Afrike niečo zmeniť, keďže únos štátu a politicky orientovaný kapitalizmus kontinent oslabujú už desaťročia, píše Kenneth Mohammed pre The Guardian.

Dôsledky korupcie

Korupcia sa vymedzuje ako zneužitie zverenej moci pre súkromné obohatenie sa, vysvetľuje Mohammed a dodáva, že ide o zložitú tému. Jej dôsledky majú podľa neho nemalý význam. Je to prekážka spravodlivého a udržateľného rozvoja a odkláňa zdroje od tých najchudobnejších k bohatým a neúnavne ambicióznym, pričom vytvára nespravodlivosť, vylúčenie a nerovnosť.

Mohammed konštatuje, že korupcia nemá farbu, pohlavie či rasu, no jej krédom je „moc, chamtivosť a úplná absencia integrity a zodpovednosti“.

Podľa neho možno ľahko dospieť k záveru, že korupcia sa vyskytuje iba v rozvojových krajinách, no porozumenie mechanizmu nezákonných finančných tokov tento názor zmení. Korupcia uľahčuje podnikanie v oblasti kriminality, ktoré obohacuje aktérov prostredníctvom pašovania drog, obchodovania s ľuďmi, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Únos štátu

Únos štátu je formou veľkej korupcie a odkazuje na systémovú politickú korupciu, v ktorej súkromné záujmy výrazne ovplyvňujú formovanie politík a zákonov štátu v ich vlastný prospech, vysvetľuje ďalej Mohammed. Dodáva, že títo únoscovia získavajú prostredníctvom svojich osobných väzieb na politické elity dlhodobú ekonomickú kontrolu.

Počas posledných pár desaťročí sa únos štátu prejavil v krajinách, akými sú Bulharsko, Maďarsko, Brazília, Kolumbia, Mexiko, Angola, Južná Afrika, Turecko či Malajzia. Podľa Mohammeda ide o dôkaz toho, že korupcia sa nevyskytuje len na jednom kontinente.

K únosu môže dôjsť, keď má malá skupina ľudí nesmierny vplyv na formovanie politiky, konštatuje Mohammed a ako príklad uvádza americkú Národnú asociáciu držiteľov strelných zbraní, ktorá aj napriek streľbám v školách naďalej blokuje politiku v oblasti držby zbraní.

Mohammed dodáva, že únos môže predstavovať aj situácia, keď skupina politikov z tej istej strany, ktorí študovali na tej istej univerzite, v krajine pretláča svoju elitársku ideológiu a pevne sa zomkne, keď sa objavia podozrenia z korupcie.

Treba začať v Európe a Amerike

Minulý týždeň na známku protestu odstúpil John Penrose, protikorupčný cár britského premiéra Borisa Johnsona. Nepáčilo sa mu Johnsonovo údajné porušenie ministerského kódexu počas kauzy „partygate“. V januári zas odstúpil Lord Agnew, britský minister financií, ktorého nahnevala nedbanlivosť vlády, ktorá vo svojich zmluvách a pôžičkách týkajúcich sa covidu umožnila výskyt podvodov.

Mo Ibrahim ukončil svoj prejav vyhlásením, že korupcii sa treba postaviť najprv vo Westminsteri a Washingtone predtým, ako bude možné proti nej účinne bojovať v Afrike. Mohammed uzavrel, že svet potrebuje viac takýchto Mo Ibrahimov.

Ďalšie dôležité správy

Sídlo Európskej prokuratúry (European Public Prosecutor's Office - EPPO) v Luxemburgu
Neprehliadnite

Podvody, korupcia aj pranie špinavých peňazí. Európska prokuratúra hlási prvé úspechy