Takzvané Duckého zmenky súdy označili za podvodné, informoval hovorca SPP Ondrej Šebesta.Najvyšší súd SR síce v novembri 2018 svojím rozhodnutím priznal pochybný nárok schránkovej spoločnosti so sídlom na Cypre, avšak toto rozhodnutie nie je vykonateľné.

SPP totiž v zákonnej lehote podal mimoriadny opravný prostriedok – dovolanie, ktoré v zmysle zákona zabraňuje možnosti začať voči SPP exekúciu. Cyperská schránka sa tak podľa neho za každú cenu snaží nezákonne dostať k majetku SPP a Slovenskej republiky.

Aj keď má SPP zablokované peniaze na bankovom účte, naďalej si plní svoje záväzky voči zákazníkom aj dodávateľom, uisťoval hovorca. Zároveň bez obmedzení prijíma všetky druhy platieb.

O. Šebesta uviedol, že SPP v tejto súvislosti ihneď podal návrh na zastavenie exekúcie a zároveň pripravuje ďalšie kroky na ochranu svojich záujmov, vrátane podnetov na preskúmanie zákonnosti postupu relevantných subjektov v tomto exekučnom konaní, ako aj podania trestného oznámenia z dôvodu zjavného úmyselného konania spôsobiť SPP a Slovenskej republike škodu veľkého rozsahu.

Dodal, že právoplatné rozhodnutia, ktoré sú výsledkom niekoľkoročného trestného konania, sú záväzné aj pre obchodnoprávne konanie. Súdy vo všetkých doteraz ukončených sporoch týkajúcich sa tzv. Duckého zmeniek právoplatne rozhodli v prospech SPP.

„Takýto postup je výslovne v rozpore so zákonom o ochrane majetku štátu v plynárenstve, ktorý koncom minulého roka schválila vláda a Národná rada SR. MH SR podporuje všetky kroky, ktoré tento protizákonný stav zvrátia a opäť uvoľnia prostriedky SPP. Spôsobom, ako k pokusu o exekúciu majetku štátu prišlo, by sa mali zaoberať orgány činné v trestnom konaní, aj ministerstvo spravodlivosti,“ komentoval situáciu hovorca Ministerstva Hospodárstva Peter Stano.