Juraj Suchánek pôsobí od septembra 2012 ako výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja. V rozhovore opisuje procesy, ktoré musí projekt Rázsoch absolvovať ešte pred tým, že vôbec stavebné mechanizmy začnú s prácami na stavbe.

Už od minuloročného schválenia, že z plánu obnovy plánujeme postaviť nemocnicu v Martine a Rázsochy, prebieha diskusia o tom, či sa dajú tieto dve nemocnice postaviť do konca Q2 2026. Rázsochy máme stavať v profile shell&core. Čo to v tomto prípade znamená?

Shell and core znamená takmer hotovú stavbu z technického pohľadu. Je to budova s hotovou fasádou, ale bez priečok, osvetlenia, podlahových krytín a podobne. Nakoľko má výstavba trvať do druhého kvartálu roku 2026, je to veľmi dlhý čas. Vývoj technológií v zdravotníctve, ale aj požiadaviek, ide veľmi rýchlo dopredu, čiže dáva zmysel postupovať tak, že zariaďovanie nemocnice bude prebiehať v čase, keď sa bude blížiť dokončenie budovy.

Podľa toho, čo viem, tak hrubá stavba ani shell&core v zákone nie sú definované. Mýlim sa?

Stavebný zákon tieto štádia vyhotovenia nepozná. Presná definícia toho, v akom štandardne sa má nemocnica postaviť, bude určite súčasťou podkladov na verejné obstarávanie.

Je polovica mája 2023 a na pozemku, kde majú stáť Rázsochy ešte aj dnes stoja základy pôvodného skeletu. Rázsochy majú mať až 4-5 podzemných podlaží. Za aký čas je možné vykopať len jamu pre nemocnicu?

Teoreticky sa to vykopať dá, technológie na to sú. Stavba ale musí byť kvalitne pripravená. Keď bude spustené verejné obstarávanie, tak súťažiaci si určite vyhodnotia, či vedia alebo stihnú v stanovenom časovom termíne realizovať všetko potrebné. Keď si pozrieme, ako sa stavala Eurovea 2, tak to tiež nebola malá stavba a vyrástla veľmi rýchlo. To, čo trvá asi najdlhšie v klasickom developmente, je povoľovací proces.

V súčasnosti máme povoľovací proces nastavený podľa aktuálne platného zákona tak, že sa posudzujú vplyvy na životné prostredie, územné konanie, stavebné konanie. Tieto kroky idú po sebe a každý z nich môže znamenať zdržanie, ktoré je viac či menej predvídateľné. Niekedy do toho môžu vstúpiť občianski aktivisti s pripomienkami a iné subjekty zo strany samosprávy a štátu. V tomto prípade môže prísť k prieťahom, ktoré je na začiatku ťažké časovo odhadnúť.

Koľko zvyčajne trvá celý proces? EIA je pre projekt Rázsoch podaná, ale neštandardne, pretože ráta s nižším počtom lôžok a asi aj s menšou veľkosťou budovy. V prípade, ak sa projekt mení, musí dôjsť aj k novému procesu posudzovania na životné prostredie?

Akonáhle sa robí významnejšia zmena, proces posudzovania vplyvov na životné prostredie by sa mal začať znovu, respektíve, zmeny by sa mali zohľadniť už v tom procese. Otázka je, do akej miery je rozbehnutý a ako ďaleko prešlo posudzovanie, či tieto zmeny vedia zahrnúť do procesu, ktorý už bol rozbehnutý. Ak ide len o zmenu dispozície s tým, aby tam dokázali zmestiť väčší počet lôžok, tak by to nemalo predstavovať veľký problém. Otázka je, ako sa to odzrkadľuje na počte parkovacích miest a iných parametroch, ktoré sú pri posudzovaní dôležité.

Ako dlho trvá celý proces pri takto veľkej stavbe?

V ideálnom prípade to môže trvať možno pol roka, v horšom aj rok. Je ťažké predpokladať, kde a aké požiadavky vyplynú z posudzovania vplyvu na životné prostredie.

Povedzme, že budeme veľmi optimistickí a v júli 2023 bude hotová EIA. Čo nasleduje potom?

Nasleduje dopracovanie projektovej dokumentácie, podanie žiadosti na začatie územného konania. Toto bude trvať nejaký čas, minimálne niekoľko mesiacov. Neviem, ako majú zazmluvnených projektantov, či je vyriešená projektová príprava. Predpokladám, že áno, že projektant je vysúťažený a známy. V tomto momente môžu projektovať bez zdržania spôsobeného verejným obstarávaním. Rázsochy však ešte nemajú ani len začaté verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

Je možné, že v roku 2023 stavebné mechanizmy začnú výkopové práce?

Ak sa im podarí zvládnuť celý povoľovací proces, tak by to bolo naozaj veľmi rýchle a považoval by som to za veľmi úspešne zvládnutý proces. Ale, je vysoko pravdepodobné, že stavebné práce v roku 2023 nezačnú.

EIA ešte stále nie je hotová a územné konanie tým pádom nie je ukončené alebo, lepšie povedané, ani začaté. Koľko zvyčajne trvá územné konanie?

Tri až štyri mesiace od podania žiadosti, v Bratislave bežne aj pol roka, ak nevzniknú problémy.

Takže, ak by územné rozhodnutie padlo niekedy začiatkom októbra, šlo by sa o slovenský rekord?

Bolo by to nezvyčajne rýchle, pretože tieto konania sú s veľkým počtom účastníkov. Akonáhle vzniknú námietky, ktoré je potrebné doriešiť, respektíve sa do toho zapoja skupiny s obštrukčnými podaniami, tak môžu tento proces natiahnuť. Veľmi záleží na tom, ako bude aktívny príslušný stavebný úrad. Tie majú v súčasnosti veľký sklz.

Mestská časť Bratislava Lamač už ale skúsenosti s povoľovaním nemocnice má, preto môžeme predpokladať že sa budú usilovať o to, aby proces prebehol rýchlo a bez zbytočných prieťahov.

Je prioritou štátu, aby túto nemocnicu úspešne povolili a postavili. Kľúčový bod, ktorý určí, či sa to môže alebo nemôže stihnúť, je zachovanie kontinuity. Teda, aby sa rozhodnutia, ktoré padli opätovne nemenili napríklad z politických dôvodov.

Mal by sme teda ponechať plánovaný počet lôžok?

To neviem povedať. Zmena môže nastať, ak sa rozhodnú nejakým spôsobom zásadnejšie meniť projekt, vyhodnocovať, či potrebujú viac alebo menej lôžok. Ak by prichádzali takéto rozhodnutia, ktoré by stavbu menili, vyžadovalo by si to zmenu EIA a proces by sa začal odznovu. Preto je potrebné ten proces dobehnúť bez zásadných zmien.

Ak má byť projekt teoreticky úspešný, tak už dnes musíme presne vedieť ako nemocnicu plánujeme postaviť?

Áno. Malo by to byť jasné, pretože problémami s EIA sa potykajú aj súkromní developeri. Nie je totiž presne definované, čo je zmena stavby, ktorá si vyžaduje novú EIA. Pri akejkoľvek zmene sa developeri musia dopytovať, či zmena vyžaduje alebo nevyžaduje opätovné posúdenie.

Pri takejto veľkej stavbe to bude sledované mnohými subjektmi. Aktivisti dôsledne sledujú, či sú pri projekte nejaké zmeny, ktoré by opätovné posúdenie vyžadovali. Ak sa takéto zmeny vyskytujú, tak na ne aktívne upozorňujú.

Za ideálnych podmienok, keď všetko pôjde bez jedinej chybičky, čo sa nedá, tak v októbri bude územné rozhodnutie?

Ak by to naozaj išlo veľmi rýchlo, tak je to teoreticky možné. Mohlo by to byť stihnuteľné, v praxi, ale takéto stavby zvyčajne trvajú dlhšie.

Aký je teda realistický scenár?

Myslím, že ak do konca roka budú mať územné rozhodnutie, tak by to bolo veľmi úspešné.

Čo nasleduje po územnom rozhodnutí?

Potom je stavebné konanie, ktoré je obvykle menej problematické. Tam je to viac o technikáliách, ale práve s ohľadom na rozsah a veľkosť budovy sú stále možné obštrukčné konania a môže sa to predĺžiť.

Vieme k stavebnému konaniu pripočítať aspoň mesiac?

Minimálne dva mesiace, ak by úrad pracoval rýchlo a nevznikli by žiadne komplikácie.

Február 2024, kedy sa dostaneme k stavebnému konaniu, teda jeho ukončeniu.

V ideálnom prípade môže byť, teoreticky, stavebné konanie ukončené na konci februára.

Je možné začať s výberovým konaním na zhotoviteľa stavby už teraz, alebo je potrebné počkať kým sa dokončí EIA, územné a následne stavebné konanie?

Neviem, ako to upravuje legislatíva. Je totiž možné, že z jednotlivých konaní vyplynú podmienky, ktoré bude potrebné zohľadniť. Ťažko je hľadať a súťažiť zhotoviteľa stavby ešte pred schválenou projektovou dokumentáciou, aj keď túto možnosť nevylučujem.

Teoreticky by to malo byť až na konci celého procesu, no je možné, že ministerstvo bude mať pripravené všetky podklady vopred a na druhý deň po ukončení stavebného konania vyhlásia súťaž na zhotoviteľa. Otázkou je tiež dĺžka verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie trvá v zdravotníctve zvyčajne takmer rok, ak nie viac. No buďme cielene a prehnane optimistickí a povedzme, že verejné obstarávanie bude trvať len šesť mesiacov. V takomto prípade by bolo možné začať stavať na konci leta 2024?

Áno, potom by mala začať výstavba. Mali by na ňu menej ako dva roky.

Juraj Nevolník (Country Managing Director Penta Real Estate) vraví, že len dieru budú kopať rok až rok a pol. Je to realistické alebo nie?

Môže to byť realistické. Neviem, aké tam je podložie, ako budú musieť vystužovať steny tak hlbokej jamy. Extrémny príklad je Vydrica. Vidíme, že bolo potrebné spevniť bralo, aby tam vôbec mohli začať stavať. Toto bude oveľa jednoduchšia stavba, ale bude to náročné ako technicky, tak aj logisticky, s prepravou materiálov a tak ďalej.

Ak by sa to stihlo do toho termínu, tak by to bol príklad veľmi dobre zvládnutého projektu.

Hovoríme teda, že v šialene optimistickom scenári by sa začalo stavať niekedy koncom leta roku 2024? Stavba však má byť od zhotoviteľa prebraná na konci 2. kvartálu 2026.

Hypoteticky áno. Je to veľmi napätý termín. Nádej tam je, ale skôr by som tipoval, že budú komplikácie a termín sa nepodarí dodržať. Ale, ak to bude kvalitne pripravené a celý proces bude prebiehať tak, že všetci zúčastnení budú hľadať spôsoby, aby sa to dalo čo najrýchlejšie a niekto do toho nevrazí vidly, tak by sa to teoreticky stihnúť dalo.

Vidly v podobe ľudí, ktorí často stavebné konania alebo EIA pripomienkujú?

Môžu to byť napríklad pripomienky združení alebo jednotlivcov v konaniach.

Musí sa posúdiť každá pripomienka?

Áno, ale aj to posúdenie pripomienok môže prebehnúť rýchlo.

Rýchlo sú hodiny či dni?

Dokonca aj v jednotkách dní, ak je tam kvalifikovaný pracovník, ktorý má jasné inštrukcie, vie sa vysporiadať s takýmito pripomienkami, vie posúdiť, ktoré sú relevantné a ktoré nie. Záleží to na tom, ako bude nastavený celý povoľovací reťazec, či bude záujem na všetkých úrovniach. Problém môže byť vo verejnom obstarávaní, ak sa ozve neúspešný uchádzač a začne namietať verejné obstarávanie.

Je to obrovská zákazka a zrejme sa do súťaže zapojí mnoho firiem. I keď prípad Martin nám ukázal, že sa do súťaže nemusí prihlásiť ani jedna firma.

Záujem stavebných firiem o realizáciu takto veľkej stavby v tak krátkom čase si netrúfam odhadnúť. Môže sa ale stať, že bude súťažiť aj vyšší počet firiem.

V tom prípade zrejme verejné obstarávanie bude trvať štandardných 12+ mesiacov.

Môže, ale nemusí. Je to veštenie z krištáľovej gule. Povedať, že sa to zaručene nestihneme, by bolo nezodpovedné. Povedať, že sa to stihne, by bolo rovnako nezodpovedné.

Pri projekte Rázsoch cítiť vôľu projekt dotiahnuť do konca. Je dôležité, aby to rozhodnutie zostalo kontinuálne nezmenené, nech sa akokoľvek zmení vláda. Rozumiem, že príchod novej vlády znamená dosadenie si tímov, ktorým ľudia veria a tak ďalej.

Úradníckej vláde by som dôveroval, pretože pôjde o odborníkov, ktorí sa budú snažiť apoliticky viesť proces výstavby nemocnice Rázsochy. Pri novej vláde to bude záležať na tom, ako sa bude vyvíjať situácia ďalej od programového vyhlásenia. Vplyv tejto stavby cítiť aj pri viacerých snahách o legislatívne zmeny, ako napríklad možnosť vypustenia posudzovania vplyvov pre takúto stavbu.

A nie je to nebezpečné?

Považujem to za nebezpečný precedens.

Ďalšie dôležité správy

ilustracia, buranie, zdravotnictvo, matovič
Neprehliadnite

Sen o výstavbe veľkej a modernej nemocnice Rázsochy sa rozplýva