Ružinovská nemocnica tak predstihla minuloročného víťaza - Fakultnú nemocnicu (FN) Nitra, ktorá je na druhom mieste. Tretia je Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Nemocnicu roka vyhlasuje každoročne Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Hodnotí vybrané ukazovatele, ako napríklad spokojnosť pacientov, kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenie a transparentnosť.

Silnou stránkou víťaznej ružomberskej nemocnice sú spokojní pacienti a kvalita zdravotnej starostlivosti.

Nitrianska nemocnica má byť transparentnejšia

Po Univerzitnej nemocnici v Martine má ružomberská nemocnica najspokojnejších pacientov, najmenej z nich potrebuje opakovanú operáciu a má druhú najnižšiu úmrtnosť pri operačných výkonoch.

Slabšou stránkou vojenskej nemocnice v porovnaní s je úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Nemocnica v Ružomberku by sa mala podľa hodnotenia tiež popasovať s relatívne vysokým dlhom po lehote splatnosti.

Pretrvávajúcou doménou Fakultnej nemocnice v Nitre, ktorá sa umiestnila druhá, sú najmä suverénne najlepšie hospodárske čísla.

V skupine štátnych zariadení uhrádza nitrianska nemocnica ako jediná svoje faktúry načas. Môže sa tiež pochváliť nízkou reoperovanosťou a rehospitalizovanosťou pacientov, medzi štátnymi nemocnicami má najnižšiu mieru úmrtnosti na JIS-ke.

Slabou stránkou FN Nitra je úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu a slabinou zostáva aj relatívne nízka transparentnosť a otvorenosť voči verejnosti.

Najtransparentnejšia nemocnica je v Bystrici

Lídrom v transparentnosti štátnych nemocníc je aj po roku FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. V tohtoročnom indexe transparentnosti Transparency International Slovensko získala nemocnica, tak ako pred rokom, suverénne najvyšší počet bodov.

Banskobystrická nemocnica zaznamenáva relatívne nízke čísla pri úmrtnosti na akútnu mozgovo-cievnu príhodu a pri úmrtiach po operáciách. Zlepšiť by sa mala v platobnej disciplíne – má vysoké záväzky po lehote splatnosti, ktoré rastú.

Univerzitná nemocnica Bratislava skončila v hodnotení na nelichotivom predposlednom mieste vo svojej kategórii, a to napriek tomu, že ako jediná nemocnica exceluje pri všetkých indikátoroch kvality. Má napríklad najnižšiu úmrtnosť po operačných výkonoch.

„Zato pri spokojnosti pacientov a v transparentnosti patrí medzi najhorších a jej hospodárske čísla sú doslova katastrofou, pričom ani vývoj trendu nedáva nádej na optimizmus,“ zhrnul analytik INEKO Dušan Zachar.

Medzi všeobecnými nemocnicami boduje ľubovnianska

Na konci rebríčka v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc sa aj po roku umiestnila FNsP Žilina.

Dôvodom sú najmä nízke bodové zisky pri ukazovateľoch rehospitalizovanosť do 30 dní, reoperovanosť, úmrtnosť na mozgovo-cievnu príhodu, úmrtnosť po preklade z JIS a celková spokojnosť pacientov.

V kategórii všeobecných nemocníc jednoznačne obhájila ocenenie Nemocnica roka 2017 Ľubovnianska nemocnica, n. o., čím dosiahla už tretie víťazstvo v rade.

Druhé miesto obsadila, rovnako ako minulý rok, Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica a tretiu pozíciu zaznamenala štátna Nemocnica Poprad, a. s. Ide o zopakovanie poradia na prvých troch miestach spred roka.