IKEA Industry prijala pokuty od Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v celkovej výške 80-tisíc eur a už ich aj zaplatila. Firma prijala nápravné kroky a opatrenia okamžite, ako sa o problémoch dozvedela, uviedol generálny riaditeľ IKEA Industry Malacky Boards Vladimír Matúšek. O pokutách za viaceré environmentálne delikty informovala v utorok (15. 6.) SIŽP.

„V IKEA Industry berieme akékoľvek porušenia zákonov či zákonom daných limitov s veľkou vážnosťou. Preto sa v prvom rade ospravedlňujeme za akékoľvek porušenie predpisov,“ uviedol Matúšek.

WA 38 Wallau - Nákupný kôš je pred zatvorenou predajňou IKEA v nemeckom meste Wallau v utorok 17. marca 2020. Švédska nábytkárska spoločnosť IKEA oznámila, že dočasne zatvorí ďalšie svoje obchody vrátane všetkých 50 v USA v dôsledku koronavírusovej pandémie. Už skôr zatvorila obchody v Nemecku, ktoré je pre nábytkársku spoločnosť najväčším trhom, ako aj v niektorých ďalších európskych krajinách. FOTO TASR/AP

 Until further notice, the branch of the furniture chain Ikea at the location of the co
Neprehliadnite

IKEA vo Francúzsku musí zaplatiť milión eur za špehovanie zamestnancov, rozhodol súd

SIŽP pokutovala spoločnosť za porušenie technologického postupu a za prekročenie výrobných limitov pri produkcii drevotrieskových dosiek nastavených v integrovanom povolení. Podľa Matúšeka došlo k prekročeniu výrobných limitov počas skúšobnej prevádzky. Firma požiadala o zvýšenie týchto limitov, no povolenie dostali až 32 mesiacov po odoslaní žiadosti.

Ďalšiu pokutu dostala spoločnosť za nepovolenú výsadbu rýchlorastúcich drevín. Topole vysadené v mokradi v katastrálnom území Modra už firma odstránila a plochu rekultivovala. SIŽP pokutovala IKEA Industry aj za porušenie legislatívy pri vypúšťaní odpadových vôd. „Aj v tomto prípade proces udeľovania povolenia, žiaľ, trval dlhšie, ako sme očakávali. Nedošlo však k žiadnym negatívnym dopadom na životné prostredie či ľudí a následne sme povolenie obdržali. Pokutu za vypustenie väčšieho objemu vody, ako bolo v pôvodnom povolení, sme okamžite uhradili a čistiareň komunálnych odpadových vôd prevádzkujeme v súlade s novým platným povolením,“ dodal Matúšek.