Hospodárenie Slovenska dosiahlo vlani deficit na úrovni 6,2 percenta HDP. Deficitné hospodárenie vykázali v minulom roku všetky krajiny Európskej únie, pričom priemerný schodok dosiahol hodnotu 6,9 percenta HDP. Vyplýva to z návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2020, predloženého Ministerstvom financií SR, ktorý v stredu prerokoval a schválil kabinet Eduarda Hegera (OĽANO).

Rozpočet na rok 2020 schválený v decembri 2019 predpokladal schodok verejnej správy na úrovni 0,49 percenta HDP a rast HDP na úrovni 2,3 percenta. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu bol schválený vo výške 2,77 miliardy eur. Novela zákona o štátnom rozpočte účinná od 5. augusta 2020 zvýšila hotovostný schodok štátneho rozpočtu o 9,18 miliardy eur na úroveň 11,95 miliardy eur. Pri očakávanom prepade ekonomiky o 9,8 percenta sa predpokladal schodok verejnej správy až na úrovni 11,58 percenta HDP.

peniaze
Neprehliadnite

Deficit verejných financií v roku 2020 na Slovensku dosiahol 6,16 percenta

Novelou zákona sa mal zohľadniť očakávaný hotovostný výpadok daňových, ako aj nedaňových príjmov štátneho rozpočtu v celkovej sume 1,4 miliardy eur a celkové výdavky sa zvýšili o takmer 7,8 miliardy eur. Dôvody zvýšenia je možné rozdeliť do dvoch okruhov, a to na výdavky priamo súvisiace s pandémiou ochorenia Covid-19 v sume 4,9 miliardy eur a na výdavky na zabezpečenie v rozpočte nekrytých titulov v sume 2,9 miliardy eur.

Vyčíslený vplyv pandémie na verejné financie v predloženom návrhu štátneho záverečného účtu SR je nutné podľa rezortu financií považovať za predbežný pri uplatnení metodiky ESA 2010 na hodnotenie jednotlivých opatrení.

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy bude návrh štátneho záverečného úctu po schválení vládou SR predložený do 20. mája na rokovanie Národnej rady SR a Najvyššiemu kontrolnému úradu SR.