Generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne Michalovi Ilkovi priznali odmenu 7 266 eur. Vyplynulo to zo stredajšieho nariadenia vlády, ktoré navrhol predseda Dozornej rady SP a dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Vláda môže podľa zákona o sociálnom poistení generálnemu riaditeľovi SP priznať odmenu raz ročne, do výšky 12-násobku jeho mzdy. Odmenu mu tentokrát priznali najmä za zavedenie elektronickej práceneschopnosti (PN), vytvorenie novej webovej stránky Sociálnej poisťovne najmä internými kapacitami, zavedenie elektronického účtu poistenca a za komplexný prístup k modernizácii a zefektívnenie informačných technológií SP. Návrh na priznanie odmeny generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne uložila svojmu predsedovi jej dozorná rada.

Odmenu budú financovať z rozpočtu SP. Nemá teda vplyv na rozpočet verejnej správy.

Ďalšie dôležité správy

Sociálna poisťovňa, eurá (ilustračné)
Neprehliadnite

Sociálna poisťovňa: Valorizácia dôchodkových dávok sa minimálnych dôchodkov priamo netýka