Gašpar kráľom

Ústavný súd SR sa v rozpätí troch rokov dvakrát zaoberal tým, aké práva a možnosti poskytuje hlave štátu Ústava SR, keď hovorí, že prezident niekoho „vymenúva a odvoláva“. Hoci všetci sudcovia Ústavného súdu dobre vedia, aké je dôležité, aby v rovnakej veci rozhodli rovnako, väčšina sudcov v druhom prípade rozhodla inak ako v prvom.

Pred tromi rokmi všetci ústavní sudcovia vyhlásili, že prezident je oprávnený posúdiť len to, či kandidát splnil zákonné podmienky, aby bol vymenovaný do funkcie. Z čoho vyplývalo, že kto ich splnil, musel byť vymenovaný. Minulý týždeň väčšina ústavných sudcov povedala niečo iné. Aj keď kandidát zákonné podmienky na vymenovanie do funkcie splní, prezident ho vymenovať nemusí, ak vie o „závažnej skutočnosti“, ktorá spochybňuje schopnosť kandidáta vykonávať funkciu požadovaným spôsobom. Toto rozhodnutie nielen zachránilo Ivana Gašparoviča od „hanby“, že by musel vymenovať Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora, ale dalo prezidentovi – nielen dnešnému, ale aj každému ďalšiemu – právomoc na vyvolávanie ťažkých politických konfliktov.

Ústava hovorí, že prezident „vymenúva a odvoláva“šéfov ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a aj „ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon“. Ide o najdôležitejšie funkcie v štáte. V prípade, ak hlava štátu využije možnosti, ktoré mu poskytuje minulotýždňový výklad Ústavného súdu, tak dokáže zablokovať vymenovanie ktoréhokoľvek kandidáta, ktorý sa mu z nejakých dôvodov znepáči tak, ako sa znepáčil kandidát J. Čentéš prezidentovi I. Gašparovičovi.

Bez ohľadu na to, či návrh na vymenovanie prinesie minister, vláda alebo parlament, môže prezident všetky vetovať. Stačí, keď uvedie „závažnú skutočnosť“, ktorá podľa mienky aktuálneho nájomníka Grasalkovičovho paláca spochybňuje schopnosť kandidáta vykonávať funkciu „spôsobom neznižujúcim vážnosť ústavnej funkcie“. Skutočnosť, že sa tým bude znižovať vážnosť ústavnej funkcie prezidenta tak, ako ju momentálne znižuje I. Gašparovič, nebude vôbec podstatná.

Gašpar kráľom

Zdroj: Ilustrácia - Danglár


Všetky Danglárove kresby v rubrike Res publica

Najhoršie nakoniec. Pretože ústava hovorí, že prezident „vymenúva a odvoláva“ aj predsedu vlády, po parlamentných voľbách bude môcť hlava štátu vetovať aj osobu, na ktorej sa väčšinová strana či vládna koalícia zhodnú, že má byť premiérom. Stačí, že na tohto politika nájde „závažnú skutočnosť“, ktorá ho pre funkciu spochybňuje. Prezident bude nie hlavou, ale šéfom štátu. Aj v prípade, že sa právomoci prezidenta už nebudú žiadnou novelou rozširovať, k zmene už došlo. Minulotýždňový výklad Ústavného súdu ich rozšíril tak, že aj z gašpara robia kráľa.

Ilustrácia - Danglár

Komentár vyšiel v aktuálnom vydaní TRENDU 43/2012.

Tlačený TREND na webe, kniha ako darček a ďalšie: Deväť dôvodov, prečo si predplatiť časopis TREND.