Finančná správa (FS) SR spustila na daňových úradoch v Bratislave a Prešove pilotný projekt zameraný na preverovanie žiadostí o registráciu na platenie dane z pridanej hodnoty (DPH). Klientov tak chce FS odbremeniť od administratívnej záťaže a návštev daňových úradov. S dokončením registrácie im po telefonickom alebo e-mailovom dohovore pomôže na osobnom stretnutí terénny pracovník daňového úradu, informovala v pondelok FS.

„Spustili sme pilotný projekt, ktorého cieľom je skvalitniť a urýchliť proces registrácie na platenie DPH, zefektívniť postup daňových úradov pri overovaní, či daňový subjekt splnil podmienky na registráciu a zároveň chceme odbremeniť klientov, aby nemuseli navštevovať daňový úrad,“ uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.

Po podaní žiadosti o registráciu na DPH správca dane preverí splnenie podmienok registrácie priamo u daňového subjektu prostredníctvom špecializovanej skupiny kontrolórov. Firmy tak môžu očakávať telefonické alebo e-mailové kontaktovanie pracovníkmi daňového úradu, aby si dohodli osobné stretnutie. „Klientov preto prosíme, aby v žiadosti o registráciu uviedli aktuálny telefonický a e-mailový kontakt,“ pripomenula Rybanská.

Revolut
Neprehliadnite

Revolut Bank mieri aj do Česka, využíva špeciálnu európsku bankovú licenciu

Na osobnom stretnutí si terénny zamestnanec finančnej správy s daňovníkom preverí všetky náležitosti v podanej žiadosti. Tak by sa mal podľa FS urýchliť celý proces registrácie, keďže správca dane bude môcť týmto spôsobom získať všetky relevantné informácie. FS zároveň očakáva, že pilotný projekt pomôže odstrániť aj chyby, ktorých sa niekedy daňovníci pri registrácii za platiteľa DPH dopúšťajú.

Medzi tie najčastejšie patrí napríklad nesprávne určenie výšky obratu, prípadne mesiaca dosiahnutia obratu alebo sa žiadatelia registrujú podľa nesprávneho paragrafu uvedeného v zákone. Okrem toho sa daňovník na stretnutí dozvie všetky potrebné informácie o jeho povinnostiach týkajúcich sa napríklad vedenia záznamov, vystavovania faktúr či podávania kontrolných a súhrnných výkazov.

Vlani sa celkovo povinne registrovalo 6 005 daňových subjektov. Týka sa to tých, ktorí dosiahli obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Dobrovoľne sa na platenie DPH zaregistrovalo 9 133 subjektov.